منابع درسی تخصصی آسیب شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/08/10-11:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 منابع درسی
ackerman
Gray cytopathology
Hervy clinical Diagnosis and manage ment laboratory 
Lever's HIstopathology ot the skin 
Diagnosis of Endometrial Biopsies and carettings 
Pobbins and cotran patholagic Basis of Disease
Soff Tissue Tumors Enzinger 

 

 

 

عنوان اسلاید نام تنظیم کننده مشاهده اسلاید
 RHEUMATOID ARTHRITIS  دکتر صانعی  1
 GASTRIC CANCER دکتر صانعی  2
 HEREDITORY COLON CANCER دکتر صانعی  3
نئوپلازی  دکتر افشار مقدم 1
نئوپلازی دکتر افشار مقدم  2
 همودینامیک  دکتر افشار مقدم  2
gross handling of colon specimen and lymph nodes harvesting دکتر صانعی  
     

 

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir