مقالات

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1394/03/20-5:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف موضوع تنظیم کننده  فایل
   بررسي يافته هاي سونوگرافي و ماموگرافي دكتر مهري سيروس و همكاران   maghalatamoozeshi.pdf
   The effect of Ramadan fasting on fetal growth and doppler indices of pregnancy  دكتر مريم مرادي  article in JRMS.pdf
   اثربخشي سالسالات در درمان كبد چرب: كارآزمايي در بيماران ديابتي و پيش ديابتي  دكتر الهام فقيه ايماني، دكتر مسعود اميني، دكتر آتوسا اديبي ، دكتر زهره نادري، دكتر پيمان اديبي  maghalat.pdf
  Comparing Pituitary MRI Findings in Patients with Thalassemia with and without Delayed Puberty Atoosa Adibi, Ali Hekmatnia, Maryam Moradi, Ali Asghar Rahmani, Mohammad Hassan Moaddab Background.pdf
  salsalate efficacy in treatment of fatty liver disease ; in diabetic and prediabetic patients elham faghih imani,masoud amini, atoosa adibi, zohreh naderi,peyman adibi Dr2.pdf
  Nephrocalcinosis in very low birth weight infants Nasseri F, Azhir A, Rahmanian S, Iranpour R, Adibi A nephrocalcinosis, ultrasonography, infant, neonate.pdf
  Thoracic computerized tomographic (CT) findings in 2009 influenza A (H1N1) virus infection in Isfahan, Iran Mojtaba Rostami, Abbas-Ali Javadi, Farzin Khorvash, Kamyar Mostafavizadeh, Atoosa Adibi, Anahita Babak Behrooz Ataei, Mohsen Meidani, Alireza Emami Naeini, Hasan Salehi, Majid Avijgan, Mohammad Reza Yazdani, Farshid Rezaei dradibi3.pdf
  Thoracic computerized tomographic (CT) findings in 2009 influenza A (H1N1) virus infection in Isfahan, Iran Mojtaba Rostami, Abbas-Ali Javadi, Farzin Khorvash, Kamyar Mostafavizadeh, Atoosa Adibi, Anahita Babak Behrooz Ataei, Mohsen Meidani, Alireza Emami Naeini, Hasan Salehi, Majid Avijgan, Mohammad Reza Yazdani, Farshid Rezaei dradibi3.pdf

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir