مقالات

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/01/17-7:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
 عنوان نویسندگان  مجله چاپ شده سال چاپ   ایندکس مشاهده مقاله
 بررسي ارتباط سيستم ترميم نوتركيبي هومولوگ توسط مطالعه پلي مورفيسم در ژن Xrcc3 با شروع و فعاليت متاستازي سرطان كولوركتال  دکتر مجيد متولي باشي1، جعفر ملکي2، دکتر سيمين همتي3، دکتر حسن کربکندي4        مشاهده مقاله
 Iranian Physicians and Patients Attitude toward Truth Telling of Cancer  Ahmadreza Zamani, Armindokht Shahsanai, Shima Kivan, Simin Hematti, Fariborz Mokarian,        مشاهده مقاله
تشخیص جهش های ژن فسفاتیدیل اینوزیتول 3- کیناز در سرطان رحم در ایران دکتر سیمین همتی 4 ˛ دکتر مهری فقیهی 3 ˛ دکتر منوچًهر تو سًلی 2 ˛ معصومه الیاسی1       مشاهده مقاله

Expression of A1 and A3 adenosine receptors

in human breast tumors

Mojtaba Panjehpour3

, Simin Hemati2 , and Mohammad Ali Forghan1

Department of Biochemistry, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, Radiation Oncology Department, and Bioinformatics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

Received April 6, 2011;

accepted May 20, 2011.

   مشاهده مقاله

بررسی کورکومین خوراکی در پیشگیری از بروز درماتیت حاد ناشی از اشعه در بیماران مبتلا به سرطان پستان

  

 دکتر سیمین همتی ـ دکتر آرمین سعیدی

 مجله دانشکده پزشکی اصفهان

 مهرماه 1390

   مشاهده مقاله

 مقایسه دقت شناسایی ویروس سیتومگالی  انسانی به روش های real-time PCR و ایمونوفلورسانس غیر مستقیم در دریافت کنندگان پیوند کلیه

 مجیدکمیجانی1 ـ محمدتقی کاردی2 ـ سیدمرتضی جوادی راد3ـ نیلوفر نقشینه4ـ مرضیه رضایی5 ـ دکترسیمین همتی6 ـ آزاده حمزه ئی سیچانی7

 

 

مجله دانشکده پزشکی اصفهان

 

 تیرماه 1391

    مشاهده مقاله

ارتباط ژن ژلاتیناز B با سرطان ریه در افراد سیگاری و غیرسیگاری

 دکتر مجید متولی باشی 1 ـ سمیه تقوایی 2ـ دکتر سیمین همتی 3

 

 

   مشاهده مقاله

 مکانیزم های کنترل هزینه در نظام حاکمیت بالینی

 دکتر سیمین همتی1ـ علی مختارزاده2ـ دکترمقتداشعوری3

 دانشکده پزشکی کرمان

 خرداد 91

   مشاهده مقاله

 پلی مورفیسم DNA ماهواره ای ژن CYP19 و ارتباط آن با افزایش ریسک ابتلا به سرطان پستان در جمعیت اصفهان

  

 سیدمرتضی جوادی رادـ دکتر منوچهرتوسلی ـ دکتر سیمین همتی

 دانشکده پزشکی اصفهان

دیماه 90 

   مشاهده مقاله

 بررسی وجود رابطه احتمالی بین سابقه فامیلی سرطان،جنسیت،مصرف سیگارتوسط مطالعه پلی مورفیسم در ژن Xrcc3 با پیدایش و متاستاز سرطان کولورکتال

دکتر مجیدمتولی باشی1ـ جعفر ملکی 2ـ دکتر زهره حجتی 1ـ دکتر سیمین همتی 2 

 

 

   مشاهده مقاله

 Role of CYP1A1 MspI polymorphism in CYP1A1 gene with susceptibility to lung cancer in Iranian patients

Majid Motovali-Bashi1 , Mostafa Biglari2 , Zohreh Hojati1 , Simin Hemati3 , Kian Khodadad4

JRMS 

2012 

    مشاهده مقاله

 The effects of vitamin E and selenium on cisplatin – induced nephrotoxicity in cancer patients treated with cidplatin – based chemotherapy : A randomized, placebo – controlled study

 Simin Hemati

1, Nafiseh Arbab Jolfaie1, AbbasGookizadeh1, Mohammad Rafienia2

 Mohammad Reza Ghavamnasiri3   

JRMS

2012

   مشاهده مقاله

 Clinical evaluation of BIOXTRA in relieving signs and symptoms of dry mouth after head and neck radiotherapy of cancer patients at Seyed- Al-Shohada Hospital, Isfahan, Iran

 Abbas Gookizadeh- Hamid Emami- Nadia najafizadeh-mahnaz Roayaei

 

 2012

   مشاهده مقاله

The effect of spiritual therapy for improving the quality of life of women with breast cancer : A randomized controlled trial

 Najmeh Jafari1 , Ahmadreza Zamani1 , Ziba Farajzadegan1 ,

Fatemeh Bahrami2 , Hamid Emami3 & Amir Loghmani1

 

 

Psychology, health &Medicine

 2012

   مشاهده مقاله

  رابطه سرطان مثانه با مشاغل پر خطر در اصفهان و ارتباط آن با آمین های آروماتیک : یک مطالعه مورد ـ شاهدی

دکترسیامک عبدیان -دکترمحسن جانقربانی -جمشیدخوبی -  دکتر مینا تجویدی- دکترایرج محبی

مجله پزشکی ارومیه 

تابستان 1389 

   مشاهده مقاله

 Calculation of excess dose to the eye phantom due to a distanced shielding for electron therapy in head and neck cancers

 Jabbari K 1

, Roayaei M3 , Saberi H1

 JMSS

2012 

   مشاهده مقاله

 بررسی روند دراز مدت عوامل اپیدمیولوژیکی و شاخصهای بالینی سرطان پستان زنان در استان اصفهان

 

دکترحمیدامامی5   ـ دکترمهناز رعایایی10 

 

 

 مجله دانشکده پزشکی

 دیماه 90

   مشاهده مقاله

A Comparison in Cosmetic Results of Cobalt 60 and
Photon 9 Mega Volt for the Whole Breast Radiotherapy
in Breast Cancer Patients with Breast Conserving
Surgery
 

Babazade Sh1, Emami H2, Amouheidari A 1, 3, Roayaei M1, Hassanzade A4, Akbari A5

Accepted: 4 Dec. 2010

Received: 1 Oct. 2010

Iran J Cancer Prev 2011; 1:15-19

 

  مشاهده مقاله

 An Overview of Clinical and Pathological Characteristics and Survival Rate of Colorectal Cancer in Iran

Sareh Hoseini 1; Leila Moaddabshoar 2; Simin Hemati 3; Mohammad Mohammadianpanah 4,*   Received: December 29, 2013; Revised: February 20, 2014; Accepted: April 12, 2014      مشاهده مقاله

ASSOCIATION BETWEEN THE HIGH RISK OCCUPATIONS AND BLADDER CANCER IN IRAN: A CASE–CONTROL STUDY

 

 JAMSHID KHOUBI1, SIAMAK POURABDIAN2, IRAJ MOHEBBI3,
MINA TAJVIDI4, OMID ZAROORIAN5, and OMID GIAHI6
 Received: March 1, 2012. Accepted: December 10, 2012.      مشاهده مقاله 

 Expression of A1 and A3 adenosine receptors
in human breast tumors
 

Mojtaba Panjehpour1,3, Simin Hemati2, and Mohammad Ali Forghani1
1Department of Biochemistry, School of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, 2Radiation Oncology Department, and
3Bioinformatics Research Center, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran 
 Received April 6, 2011;
accepted May 20, 2011.
     مشاهده مقاله 

بررسي عوامل مؤثر در ايجاد لنفادم بعد از درمان اوليه ي كارسينوم مهاجم پستان
 

دكتر سيمين همتي 1 ، هاجر جباري 2، مجتبي اكبري 3، دكتر مينا تجويدي 4، دكتر پوريا عادلي رانكوهي 5  

مجله دانشكده پزشكي اصفهان مقاله پژوهشي
سال سي ام/شماره 211 /هفته اول دي ماه 1391

تاریخ پذیرش : 91/8/28

تاريخ دريافت:91/6/30

     مشاهده مقاله 

Effect of androgen deprivation therapy on cardiovascular risk factors in prostate cancer
 

Mahnaz Roayaei, Sedighe Ghasemi          مشاهده مقاله

GGCn polymorphism of eRF3a/GSPT1 gene
and breast cancer susceptibility

 

Mahboobe Miri, Simin Hemati, Foruzan
Safari & Manoochehr Tavassoli 
Medical Oncology
ISSN 1357-0560
Volume 29
Number 3
Med Oncol (2012) 29:1581-1585
DOI 10.1007/s12032-011-0111-x 
     مشاهده مقاله
بررسی نتایج درمانسرطان های پیشرفته بافت پوششی سر و گردن با روش پرتودرمانی با یا بدون شیمی درمانی دکتر مهناز رعایایی1، دکتر عباس گوکی زاده2، علی مهرابی کوشکی3، دکتر دردانه ابراهیمی 4، دکتر سیده هدی مهدوی5

تاریخ دریافت:91/6/14

تاریخ پذیرش:91/8/22  
مجله دانشکده پزشکی اصفهان 
 
سال سي ام/شماره 213 /هفته سوم دي ماه 1391  

     مشاهده مقاله

رابطه ی بین سرطان کلیه و شغل در استان  اصفهان : یک مطالعه ی مورد - شاهدی 

دکتر میناتجویدی1، سجاد نجفی 2، سیدهادی مولانا 2، سیف اله غریب3، دکتر سیمین همتی 1

تاریخ دریافت:91/10/29

تاریخ پذیرش:921/1/15  
مجله دانشکده پزشکی اصفهان

سال سي و یکم /شماره 229/هفته سوم اردیبهشت ماه 1392   

     مشاهده مقاله

 Morphine Mouthwash for Management of Oral Mucositis in Patients with Head and Neck Cancer

 

M. Sarvizadeh, S. Hemati, M. Meidani, M. shouri, M. Roayaei, A.Shahsanai   Advanced Biomedical Research( Vol 2, No 4 ) 06/2013      مشاهده مقاله

 عود موضعي- ناحيه اي سرطان پستان و عوامل مؤثر بر آن (پيگيري 25 ساله)

 دكتر شادي بابازاده 1، دكتر عليرضا عموحيدري 2، دكتر مريم طباطباييان 3، دكتر عليرضا عندليب 4
، دكتر پريسا رضايي 5، دكتر مهري فقيهي 6، دكتر حميرا حاج احمديان 1، دكتر حميد امامي 7، دكتر مهناز رعايايي 7
، دكتر فريبرز مكاريان 8، دكتر مژگان اعلم صميمي 9، دكتر آتوسا اديبي 10 ، اكبر حسن زاده 11
دكتر مهدي تذهيبي 12 ، دكتر الهام معظم 13

 مجله دانشكده پزشكي اصفهان مقاله پژوهشي

سال سي ام/شماره 207 /هفته اول آذرماه 1391

 تاريخ پذيرش: 91/8/12

تاریخ دریافت:91/5/15

     مشاهده مقاله

Partial frequency of radiation pneumonitis and its
association with the energy and treatment technique
in patients with breast cancer, Isfahan, Iran
 

 Mina Tajvidi, Mehri Sirous1, Reza Sirous2, Parastou Hajian3
Departments of Radiotherapy, and 1Radiology, Hezar Jirib, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran, 2MD, Isfahan University of
Medical Sciences, Isfahan, Iran, 3Seyed Alshohada Hospital, Isfahan, Iran

Received: 08‑02‑2013; Revised: 15‑03‑2013; Accepted: 16‑04‑2013

Journal of Research in Medical Sciences | May 2013

     مشاهده مقاله

 ارتباط پلی مورفیسم نوکلئوتید 1562 ژن کلاژناز 4 با سن شیوع و نوع
بدخیمی در بیماران مبتلا به سرطان پستان
 

مرتضی صادقی∗ 1، مجید متولی باشی 2، زهره حجتی 2    مجلۀ دانشگاه علوم پزشکی بابل، دوره دهم، شمارۀ 6، بهمن - اسفند 1387 ، صفحه 13-7      مشاهده مقاله

پلی مورفیسم  میکروساتلایت در اگزین eRF3 شماره یک ژن و  ارتباط آن با خطر ابتلا به سرطان پروستات

 

مریم حاجی بابائی * 1 ، منوچهر توسلی 1 ، سیمین همتی 2 ، قاسمعلی جوانمردی3 دانشگاه فردوسی مشهد - 1389/6/23      مشاهده مقاله

ارتباط پلی مورفیسم 1562 - در ژن کلاژناز تیپ IV با کا هش سن بیماری در بیماران سرطان ریه

 

دكتر مجيد متولی باشي 1 ، سمیه تقوایی 2، دكتر سيمين همتي 3  

مجله دانشکده پزشکی اصفهان 

ابانماه 91

    مشاهده مقاله

Polymorphic CT dinucleotide repeat in the GATA3 gene and risk of breast cancer in Iranian women. 

Aghaabdollahian Zakieh, Hematti Simin, Safari Forousan, Tavassoli Manoochehr   Medical Oncology 06/2013; 30(2):504. · 2.14 Impact Factor      مشاهده مقاله

مطالعه پلي مورفيسم تکرار دي نوکلئوتيد CT در اينترون 3 ژن GATA3 و ارتباط آن با خطر ابتلا به
سرطان پستان

زکیه آقاعبداللهیان ـ  منوچهر توسلی - سیمین همتی - فروزان صفری  فصلنامه بیماریهای پستان ايران - سال پنجم، شماره دوم و سوم -  تابستان و پاییز  09 / 2012      مشاهده مقاله

Preventive effects of zinc sulfate on taste alterations in patients under irradiation for head and neck cancers: A randomized placebo-controlled trial. 

Nadia Najafizade, Simin Hemati, Abbas Gookizade, Nezameddin Berjis, Mostafa Hashemi, Soheil Vejdani, Alireza Ghannadi, Armindokht Shahsanaee, Nafise Arbab  Journal of research in medical sciences 02/2013; 18(2):123-6. · 0.46 Impact Factor       مشاهده مقاله

Topical silver sulfadiazine for the
prevention of acute dermatitis during
irradiation for breast cancer

Simin Hemati, Omid Asnaashari,
Mostafa Sarvizadeh, Behnam Nasiri
Motlagh, Mojtaba Akbari, Mina Tajvidi
& Abbas Gookizadeh
ISSN 0941-4355
Volume 20
Number 8
Support Care Cancer (2012)
20:1613-1618
DOI 10.1007/s00520-011-1250-5
    مشاهده مقاله

پاسخ بیماران مبتلا به تالاسمی اینترمدیا به درمان هیدروکسی اوره

دکترمجید متولی باشی1 - طیبه قاسمی2- دکتر سیمین همتی 3 - دکتر حمید هورفر4

مجله دانشكده پزشكي اصفهان 

سال سي و یکم/شماره 264/هفته دوم بهمن ماه 1392

 تاريخ پذيرش: 92/9/23

تاریخ دریافت:92/6/18

     مشاهده مقاله

The Nexus between Interdisciplinary Approach and Extended Survival in CNS Tumors, Neuro-Oncology Scientific Club (NOSC)Meeting Report, 27 December 2012, Isfahan, Iran 

 Alireza Amouheidari, Simin Hemati, Masih Sabouri, Jafar Emami, Valiollah Mehrzad, Ali Hekmatnia, Behzad Alian, Hoda Rouhani Najafabadi, Mohammad Torabi Nami Research In Cancer and Tumor. 05/2013; 2(1):1-9.       مشاهده مقاله

The stromelysin-1 5A/5A genotype enhances colorectal cancer cell invasion in Iranian population. 

 Majid Motovali-Bashi, Zohreh Hojati, Samaneh Hajihoseiny, Simin Hemmati  Journal of research in medical sciences 10/2012; 17(10):962-6. · 0.46      مشاهده مقاله

 Topical silver sulfadiazine for the prevention of acute
dermatitis during irradiation for breast cancer

 

 Simin Hemati & Omid Asnaashari &
Mostafa Sarvizadeh & Behnam Nasiri Motlagh &
Mojtaba Akbari & Mina Tajvidi & Abbas Gookizadeh
 Received: 16 December 2010 / Accepted: 31 July 2011 / Published online: 19 October 2011
 Springer-Verlag 2011
     مشاهده مقاله

An Overview of Clinical and Pathological Characteristics and Survival Rate of Colorectal Cancer in Iran
 

Sareh Hoseini 1; Leila Moaddabshoar 2; Simin Hemati 3; Mohammad Mohammadianpanah 4 Received: December 29, 2013; Revised: February 20, 2014; Accepted: April 12, 2014     مشاهده مقاله

ارتباط بين طول توالي تكراري CA در اينترون I ژن گيرنده ي فاكتور رشد اپی درمي (EGFR) 
با خطر ابتلا به سرطان پستان و 
سن شروع آن

محمد سعيد جامي*، دكتر منوچهر توسلي**، دكتر سيمين همتي***

مجله دانشكده پزشكي اصفهان
سال بيست و ششم/شماره 88 /بهار

1387

تاريخ دريافت:8/5/86  تاريخ پذيرش: 86/11/6

    مشاهده مقاله

Comparison of Serum and Plasma MMP-9 Level in Breast Cancer Patients
and its Correlation with the Clinical f
Features of the Patients*
     
 

Majid Motevali-bashi1, Simin Hemmati2, Morteza Sadeghi3  Journal of Isfahan Medical School Original Article
Vol 28, No 118, 2nd week, February 2011 Received: 19.11.2010 Accepted: 15.1.2011 
     مشاهده مقاله

Investigation of Association between Genetic Diversities in Yq11.223
Region with Men Infertility in Isfahan Population

 

 Majid Motovali-Bashi PhD1, Zohreh Hojati PhD1, Zahra Rezaei MSc2, Simin Hemmati MD3 Journal of Isfahan Medical School Original Article
Vol 29, No 142, 2nd week, August 2011 Received: 5.4.2011 Accepted: 19.6.2011 
     مشاهده مقاله

Spiritual Well-Being for Increasing Life
Expectancy in Palliative Radiotherapy
Patients: A Questionnaire-Based Study
 

Simin Hematti, Milad Baradaran
Ghahfarokhi, Rasha Khajooei-Fard &
Zohreh Mohammadi-Bertiani
Journal of Religion and Health
ISSN 0022-4197
J Relig Health
DOI 10.1007/s10943-014-9872-9
    مشاهده مقاله

An Overview of Clinical and Pathological Characteristics and Survival Rate of Colorectal Cancer in Iran
 

Sareh Hoseini 1; Leila Moaddabshoar 2; Simin Hemati 3; Mohammad Mohammadianpanah 4  Received: December 29, 2013; Revised: February 20, 2014; Accepted: April 12, 2014       مشاهده مقاله

 Response of Patients with Intermediate Beta-Thalassemia to Treatment
with Hydroxyurea
 

 Majid Motovali-Bashi PhD1, Tayyebeh Ghasemi2, Simin Hemmati PhD3,
Hamid Hourfar MD4
Journal of Isfahan Medical School Received: 09.09.2013
Vol. 31, No. 264, 2nd Week, February 2014 Accepted: 14.12.2013 
     مشاهده مقاله

Trinucleotide Repeat Polymorphism in Transforming Growth Factor Beta
Receptor Type 1 Gene and Risk of Breast Cancer

 

 Elahe Kamali1, Manoochehr Tavassoli PhD2, Simin Hematti PhD3,
Padideh Karimi1, Parisa Kheradmand1
Journal of Isfahan Medical School Received: 01.07.2013
Vol. 31, No. 250, 4th Week, October 2013 Accepted: 03.09.2013 
     مشاهده مقاله

Evaluating the Validity and Reliability of Persian Version of The European
Organization for Research and Treatment of Cancer Quality of Life
Questionnaire for Colorectal Cancer (EORTC QLQ-CR29

 

 Neda Khazaeli MD1, Parastoo Golshiri MD2, Ziba Farajzadegan MD3, Simin Hemati MD4,
Alireza Amouheidari MD5, Mohammad Reza Hakimian MD6,
Mohammad Hassan Emami MD7, Ali Gholamrezaei MD6
Journal of Isfahan Medical School Received: 25.01.2014
Vol. 32, No. 276, 1st Week, May 2014 Accepted: 30.03.2014 
    مشاهده مقاله

ویژگیهای بالینی و بقای بیماران مبتلابه سرطان رکتوم

     
دکتر سیمین همتی 1- دکتر محمدمحمدیان پناه 2 
 

   

مجله دانشكده پزشكي اصفهان 

سال سي ودوم/شماره 286 /هفته سوم تیرماه 1393

 تاريخ پذيرش: 93/3/18

تاریخ دریافت:93/1/19


     

     مشاهده مقاله


      بررسی پلی مورفیسم تکرارCAC  در ژن HOXA1 و ارتباط آن با سرطان پستان

   

 سمیه نجفی درچه1-دکتر منوچهر توسلی2-دکتر سیمین همتی3- دکترفروزان صفری4

مجله دانشكده پزشكي اصفهان 

سال سي ودوم/شماره 285 /هفته دوم تیرماه 1393

 تاريخ پذيرش: 93/3/15

تاریخ دریافت:93/1/26

     مشاهده مقاله

Factors Associated with the Severity of Lymphedema after the Treatment
of Invasive Breast Cancers

 

Simin Hemmati MD1, Hajar Jabbari2, Mojtaba Akbari MSc3, Mina Tajvidi MD4,
Pouria Adeli Rankoohi MD5 
Journal of Isfahan Medical School Original Article
Vol. 30, No. 211, 1st week, January 2013 Received: 20.9.2012 Accepted: 18.11.2012 
     مشاهده مقاله

 Evaluation of measuring radiation-induced apoptosis in human
t-lymphocytes by flow cytometry as a biological dosimetry system
 

 Mohamed Bagher Tavakkoli PhD1, Majid Kheirollahi PhD2, Ali Kiani MSc3,
Mohammed Kazemi MSc4, Leili Mohebat MSc5, Shagayegh Haghjooy Javanmard MD, PhD6,
Mahnaz Roayaei MD7
 Journal of Isfahan Medical School Received: 27.02.2013
Vol. 32, No. 284, 1st Week, July 2014 Accepted: 08.05.2013
     مشاهده مقاله

Double-blinded, randomized, placebo-controlled study to evaluate the effectiveness of green tea in preventing acute gastrointestinal complications due to radiotherapy
 

Hamid Emami, Farzaneh Nikoobin,Mahnaz Roayaei and Hamid Reza Ziya Received January 7, 2014; Revised February 25, 2014; Accepted April 15, 2014.     مشاهده مقاله


Monte Carlo simulation and film dosimetry for electron therapy in vicinity of a titanium mesh
 

Keyvan Jabbari 1,a, Masoumeh Rostampour 1, Mahnaz Roayaei 2   Journal of Applied Clinical Medical Physics, Vol 15, No 4 (2014)      مشاهده مقاله

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir