مقالات

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/01/16-6:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام مقاله نام تنظیم کننده مشاهده مقاله
پرخاشگري و اضطراب و... دكتر احمدزاده Article.pdf
 Effect of Prazocine ... دكتر اسداللهي  EffectofPrazocin ... 
 افسردگي در بين معلمان دوره ابتدايي دكتر احمدزاده  Depressionamongtheprimaryschoolteachers 

سطح ملاتونین صبحگاهی وشبانه در بیماران مبتلا به افسردگی. سائوپالو مدیکال جورنال1391

دكتر احمدزاده melat.pdf
 Aggression, Anxiety, and Social Development in Adolescent Children of War Veter-
ans with PTSD Versus those of Non-Veterans
 دكتر احمدزاده anxagg.pdf
What Are the Predictors of Work Impairment in Iranian Patients
with Depressive Disorders 
  دكتر احمدزاده predictorofworkimpairment.pdf
The process of confrontation with disability in patients with spinal cord injury     دكتر احمدزاده spinal.pdf
بررسی فراوانی علائم افسردگی، اضطراب و روان پریشی در بیماران همودیالیزی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان1390    دكتر احمدزاده  hemodial.pdf
افسردگی و اضطراب در بیماران سرطانی. مجله تحقیقات علوم رفتاری1386    دكتر احمدزاده  Depression.in.Conser.pdf
 .تشخیص ودرمان افسررگی سالمندان . تحقیقات علوم رفتاری. ۱۳۸۹  دكتر احمدزاده Depression.in.Adult.pdf 
بررسی فراوانی اکاتزیا با دو روش تشخیص بالینی .نشریه دانشگاه علوم پزشکی سمنان. ۱۳۸۵   دكتر احمدزاده Akathisia.pdf 
 عارضه بارکینسونیسم دارویی در بیماران اسکیزوفرن . مجله دانشکده بزشکی مشهد. ۱۳۸۶   دكتر احمدزاده Parkinson.pdf 
 بررسی توزیع فراوانی افسردگی در آموزگاران مقطع ابتدائی. مجله  پژوهشی در علوم پزشکی. ۱۳۸۲   دكتر احمدزاده Teachers.mht
اثر پرازسین بر کابوسهای شبانه اختلال استرس پس از سانحه جنگ. مجله پژوهش در علوم پزشکی. ۱۳۸۲   دكتر احمدزاده  Prazocine.mht
 بررسی شاخص توده بدنی و عوامل موثر بر ان در بیماران اسکیزوفرن.  مجله دانشکده پزشکی اصفهان. ۱۳۸۹   دكتر احمدزاده BodyMassIndex.pdf 
 پرخاشگری.اضطراب.ورشداجتماعی درفرزندان نوجوان جانبازان .مجله پژوهش در علوم پزشكی۱۳۸۳   دكتر احمدزاده JanbazPTSD.pdf 
پزشکان و مشکلی به نام جسمی سازی. تحقیقات علوم رفتاری 1390   دكتر احمدزاده Somatization.pdf 
 شیوع افسردگی در زنان باردار وارتباط ان با بعضی عوامل اقتصادی اجتماعی . مجله بزشکی هرمزگان. ۱۳۸۵  دكتر احمدزاده  Prognancy.pdf 
 تاریخچه الگوی ارائه خدمات پزشکی روان تنی و مروری اجمالی بر وضعیت کنونی این رشته در ایران و آلمان. تحقیقات علوم رفتاری1390  دكتر احمدزاده IranianPsychosomatic.pdf 
 سبک های مقابله ای در بیماران دیابتی.  مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی اراک. ۱۳۸۸  دكتر احمدزاده Diabetes.pdf 
 بررسی سبک های مقابله ای در بیماران دیالیزی . مجله دانشکده پزشکی سمنان ا1387  دكتر احمدزاده Hemodializ.pdf 
 اثرسیپروهپتادین برکابوسهای شبانه اختلال استرس پس ازسانحه جنگ مجله کومش. ۱۳۸۳  دكتر احمدزاده Cyproheptadin.pdf 
بیمار با شکایات جسمی بدون علت مشخص طبی. مجله دانشکده پزشکی اصفهان 1390   دكتر احمدزاده PhysicalComplaints.pdf
تاثیر گروه درمانی شناختی رفتاری بر کاهش افسردگی و اضطراب بیماران مبتلا به اختلال خلقی. مجله اندیشه و رفتار. ۱۳۸۲  دكتر احمدزاده GroupTherapy.pdf
دیدگاه مدیران وبرسنل بیمارستانهای اموزشی دانشگاه علوم بزشکی شیراز در مورد کاربردهای مدارک بزشکی ،مجله مدیریت واطلاع رسانی. ۱۳۸۴ دكتر احمدزاده Licences.pdf
 توزیع فراوانی ADHDدر کودکان مهدکودکهای خصوصی اصفهان . مجله تحقیقات علوم رفتاری 1376  دكتر احمدزاده  
سندرم نورولپتیک بدخیم. مجله دانشکده پزشکی اصفهان. ۱۳۷۱ دكتر احمدزاده  
بهداشت روانی سالمندان .مجله  بهورزی. ۱۳۷۴ دكتر احمدزاده  
مواردی از سندرم لورنس مون بیدل در یک خانواده. مجله دانشکده پزشکی اصفهان. ۱۳۷۵ دكتر احمدزاده  
بررسی و میزان شیوع الگوی رفتاری تیپ آ درمبتلایان به آنفارکتوس میوکارد. مجله دانشکده پزشکی1375. دكتر احمدزاده  
بررسی و مقایسه افسردگی بین دانش آموزان عادی و تیز هوش .مجله علوم پزشکی اصفهان. ۱۳۷۵ دكتر احمدزاده  
حرکات غیر ارادی ناهنجار بیماران اسکیزون تحت درمان با داروهای ضدجنون .مجله پژوهش در علوم پزشکی. ۱۳۷۶ دكتر احمدزاده  
اعتقاد به معاد در بین بیماران مبتلا به افسردگی. مجله پژوهشی در علوم پزشکی. ۱۳۷۷ دكتر احمدزاده  
بررسی توزیع فراوانی شکایات اصلی مبتلایان به افسردگی اساسی . مجله دانشکده پزشکی اصفهان. ۱۳۷۶ دكتر احمدزاده  
شیوع اختلالات روانی در اصفهان . مجله پژوهشی در علوم پزشکی. ۱۳۷۸ دكتر احمدزاده  
بررسی کارکرد حافظه در بیماران مبتلا به مولتیبل اسکلروزیس .مجله پژوهشی در علوم پزشکی. ۱۳۷۸ دكتر احمدزاده  
مقایسه اثر بخشی آموزش آرامسازی عضلانی و دارو درمانی با امیتربتیلین در درمان سردرد. مجله پژوهشی در علوم پزشکی. ۱۳۸۲ دكتر احمدزاده  
شیوع اختلالات روانی در بیماران با انفارکتوس میوکارد .مجله دانشکده پزشکی اصفهان. ۱۳۸۲ دكتر احمدزاده  
اختلالات شناختی در سالمندان قبل وبعد از عمل جراحی . نشریه علوم پزشکی هرمزگان. ۱۳۸۲ دكتر احمدزاده  
گزارش 22 مورد سندرم نورولپتیک بدخیم مجله دانشکده پزشکی اصفهان. ۱۳۸۴ دكتر احمدزاده  
شیوع افسردگی درساکنین خانه سالمندان صادقیه با سالمندان ساکن دراصفهان. مجله دانشکده بزشکی اصفهان. ۱۳۸۴ دكتر احمدزاده  
ارتباط بین منبع کنترل وسلامت روان دانشجویان ایرانی . مجله ایرانی روانپزشکی وعلوم رفتاری. ۱۳۸۸ دكتر احمدزاده  
پروسه مواجهه باناتواني در بيماران اسيب نخاعي. مجله ايراني تحقيقات پرستاري و مامايي1389 دكتر احمدزاده  
     

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir