مقالات چاپ شده

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/10/19-8:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف عنوان مقاله نویسندگان سال انتشار محل نشر
1 طراحي ابزار توسعه رهبری برنامه درسی در دوره تحصیلات تکمیلی مریم آویژگان، سیدابراهیم میرشاه جعفری، احمدرضا نصر، طاهره چنگیز 1394 مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي یزد
2 تجارب اعضای هیات علمی موفق دانشکده پزشکی در تدریس دوره علوم پایه مریم آویژگان، احمدرضا نصر 1394 مجله مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکي یزد
3 Curriculum Leadership in the Postgraduate: gap between current and optimal status  Maryam Avizhgan, Ebrahim Mirshah Jafari, Ahmad Reza Nasr, Tahereh Changiz 2015 Journal of Research in Medical Sciences
4 نیازسنجی آموزشی اعضای هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان عارفه شاهی، مهران شاهی، مریم آویژگان، سیدسعید حسینی تشنیزی، بهجت ناصریان، اصغر رزم آرا، فرحناز کمالی 1393 مجله توسعه آموزش در علوم پزشکی زنجان
5 اعضای هیات علمی نقش های رهبری برنامه درسی دوره تحصیلات تکمیلی را چگونه می بینند؟: یک مطالعه کیفی مریم آویژگان، سیدابراهیم میرشاه جعفری، احمدرضا نصر، طاهره چنگیز 1393 گام های توسعه در آموزش پزشکی- کرمان
6 آموزش ادغام یافته آناتومی کاربردی در دوه اکسترنی بخش ارتوپدی برای دانشجویان پزشکی: گزارش یک تجربه محمدهای نورایی، روشنک ابوترابی، مریم آویژگان 1392 مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي- اصفهان
7 Comare the edicational achievement of medical students with different circadian rhythms in difficault courses of basic sciences

Mohammad Javad Liaghatdar, Vahid Ashoorion, Maryam 

Avizhgan

2016 Advanced Biomedical Research
8 A transitional curriculum for preparing medical students for internship, does it work? Mostafa Dehghani, Athar Omid, Vahid Ashourioun, Mohammad Reza Akhalghi, Maryam Avizhgan, Atousa Esmaeili, Parvaneh Nasri, Marzieh Hosseini, Ali Asilian, Behzad Shams 2013 Journal of Research in Medical Sciences
9 بررسی روش های پژوهش در آموزش پزشکی مریم آویژگان، احمدرضا نصر 1391 مجله طب و تزکیه تهران
10 مقایسه دو روش مباحثه و سخنرانی در میزان یادگیری دانشجویان مقطع دکترای تخصصی علوم تشریح شهناز رضوی، مریم آویژگان 1390 مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي- اصفهان
11 ارتباط نیمرخ روان شناختی دانشجویان پزشکی و دندانپزشکی با موفقیت تحصیلی آن ها در دوره علوم پایه در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان پروانه نصری، وحید عشوریون، مریم آویژگان، حمید افشار 1390 مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي- اصفهان
12 افزایش میزان تداوم یادگیری درس بافت شناسی دوره دکترای تخصصی علوم تشریح با روش تدریس مباحثه شهناز رضوی، مریم آویژگان 1390 مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي- اصفهان
13 طراحی، اجرا و ارزشیابی تدریس الکترونیکی دروس بافت شناسی عملی و نظری، تجربه ای نوین در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان بهمن رشیدی، مریم آویژگان 1390 مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي- اصفهان
14 کرامت در طبابت: با تاکید بر حفظ کرامت بیماران  در مرحله اخر حیات مریم آویژگان، سیدابراهیم میرشاه جعفری 1390 مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي- اصفهان
15 تعیین میزان دستیابی به حداقل توانمندی های دوره کاراموزی پیشرفته(اکسترنی) دانشکده پزشکی اصفهان با استفاده از logbook مریم آویژگان، اطهر امید، مصطفی دهقانی، آتوسا اسماعیلی، علی اصیلیان، محمدرضا اخلاقی، پروانه نصری، مرضیه حسینی، وحید عشوریون 1389 مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي- اصفهان
16 ارزشیابی برنامه: کارکردی متفاوت برای کارنامه عملکرد بالینی مصطفی دهقانی پوده، اطهر امید، وحید عشوریون، مریم آویژگان، آتوسا اسماعیلی، محمدرضا اخلاقی، پروانه نصری، مرضیه حسینی، علی اصیلیان 1389 مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي- اصفهان
17 بررسی شاخص های کمی وکیفی آزمون های مقطع کاراموزی دوره پزشکی عمومی محمد گرک یراقی، مریم آویژگان، امرالله ابراهیمی، الهام اسفندیاری، آتوسا اسماعیلی، شهرام شایان، وحید عشوریون، نیکو یمانی 1389 مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي- اصفهان
18 کیفیت آموزش سرپایی در درمانگاههای بیمارستان الزهرا(س) اصفهان از نگاه کارورزان وکارآموزان مریم آویژگان، الهه فرزان فر، محمدرضا نجفی، بهزاد شمس، وحید عشوریون 1389 مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي- اصفهان
19 اولویت بندی نیازهای آموزشی اعضاء هیات علمی پایه دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکي اصفهان مریم آویژگان، حسن کرمعلیان، بهمن زندی، وحید عشوریون، طاهره چنگیز 1389 مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي- اصفهان
20 نیازسنجی آموزشی اعضاء هیات علمی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکي اصفهان مریم آویژگان، حسن کرمعلیان، وحید عشوریون، طاهره چنگیز 1388 مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي- اصفهان
21 نظرات  كارورزان در مورد  وضعيت آموزش دستياران به آنها در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان محمد گرک یراقی، مسیح صبوری، مریم آویژگان، امرالله ابراهیمی، محمدرضا ذوالفقاری 1386 مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي- اصفهان
22 مشکلات دوران تحصیل و مرجع مناسب حل آن: دیدگاه دانشجویان پزشکی دانشگاه  علوم پزشکی اصفهان بهزاد شمس، محمد گرک یراقی، امرالله ابراهیمی، مریم آویژگان، علی اصغر گلچین 1385 مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي- اصفهان
23 میزان دستیابی به حداقل های یادگیری در بخش چشم از دیدگاه کارورزان دانشکده  پزشکی اصفهان حبیب اله تابان، فرزان کیان ارثی، محمد گرک یراقی، امرالله ابراهیمی، مریم آویژگان 1384 مجله ايراني آموزش در علوم پزشکي- اصفهان

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir