مقالات گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد سه شنبه,2017/08/22-11:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام نویسنده
  دکتر یوسف قیصری
  دکتر سمر سیدیاحسین
  دکتر منصور صالحی
  دکتر رسول صالحی
  دکتر حسین خان احمد
  دکتر محمد امین طباطبایی
  دکتر پروانه نیک پور
  دکتر محمدرضا شریفی
  دکتر مهرداد زینلیان
  دکتر مجیدخیراللهی
  دکتر احمد واعظ
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir