مقالات گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/04/07-11:27
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

رديف

عنوان مقاله

نام نويسنده

مجله

سال

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
 

Intravitreal Diclofenac plus Bevacizumab versus Bevacizumab alone in treatment-naive diabetic macular edema: a randomized double-blind clinical trial

H Ghanbari International … 2017
 

Comparison of Scheimpflug and swept-source anterior segment optical coherence tomography in normal and keratoconus eyes

SM Ghoreishi International ophthalmology 2017
 

Bilateral optic neuritis as the presenting symptom of multiple sclerosis

M Etemadifar

Sudan Medical

2016
 

Clinical patterns of uveitis in an Iranian tertiary eye-care center

F Kianersi,

Ocular immunology

2015
 

Extensive Choroidal Effusion after Argon Laser Peripheral Iridoplasty: A Case Report

A Salehi

internalmedicine

2015
 

A double blind clinical trial on the efficacy of honey drop in vernal keratoconjunctivitis

A Salehi

International 2014
 

Management of corneal bee sting: is surgical removal of a retained stinger always indicated?

H Razmjoo

International …

2013
 

Effects of Topiramate on afferent visual pathways: controversies and uncertainties

SH Abtahi

Neurological …

2013
 

Topographic corneal changes after collagen cross-linking in patients with corneal keratoconus

H Razmjoo

Journal of Research in …

2013

6

A comparative study of complications of cataract surgery with phacoemulsification in eyes with high and normal axial length

H Fesharaki

biomedical research

2012

7

Preoperative topical diclofenac and ketorolac in prevention of pain and discomfort following photorefractive keratectomy: a randomized double-masked placebo- …

H Razmjoo

International journal

2012

8

Ultrasonography in distinguishing optic neuritis from nonarteritic anterior ischemic optic neuropathy

A Dehghani

biomedical research

2012

9

Urbach-Wiethe syndrome and the ophthalmologist: Review of the literature and introduction of the first instance of bilateral uveitis

SM Abtahi

Case reports in …

2012

10

Topiramate and the vision: a systematic review

MA Abtahi

Clin …

2012

11

25-hydroxyvitamin D concentrations in patients with optic neuritis as a clinically isolated syndrome and healthy controls

M Etemadifar

International journal

2012

12

Normal interpupillary distance values in an Iranian population

H Fesharaki

vision research

2012

13

Color blindness among multiple sclerosis patients in Isfahan

V Shaygannejad

Journal of Research in …,

2012

14

Clinical manifestation and prognosis of active ocular toxoplasmosis in Iran

F Kianersi

International ophthalmology

2012

15

Multiple sclerosis in Isfahan, Iran: past, present and future

M Etemadifar

Int J Prev Med

2012

16

Linkage of topiramate and the central corneal thickening

SH Abtahi

Journal of Ocular …

2012

17

The Effect of Posterior versus Anterior Sub-Tenon Injection of Triamcinolone on Intraocular Pressure in Eyes with Retinal Vein Occlusion

H Fesharaki

Iranian Journal of …

2012

18

Evaluation of intravitreal injection of bevacizumab (Avastin) in treatment of diabetic macular edema

H Razmju

Research in Medical Sciences

2012

19

Topiramate and the retina: an abridged classification

SH Abtahi

Clinical and …, 

2012

20

Headache in migraine patients receiving topiramate: a mere migraine attack or a harbinger of ciliochoroidal effusion syndrome?

SH Abtahi

Acta Neurologica Belgica

2012

 

Management of corneal bee sting

H Razmjoo

Clin …

2011
 

IOLMaster versus manual keratometry after photorefractive keratectomy

H Razmju vision research 2011
 

Pterygium Recurrence in Amniotic Membrane Graft and Mitomycin C Methods.

A Dehghani

Journal of Isfahan Medical

2011
 

Massive bilateral choroidal detachment induced by administration of topiramate

A Dehghani

Case reports in …,

2011
 

Therapeutic effect of posterior sub-tenon methyl prednisolone in anterior ischemic optic neuropathy: a randomized clinical trial

H Fesharaki

Iranian Journal of Ophthalmology

2011

28

Comparison of Scheimpflug and swept-source anterior segment optical coherence tomography in normal and keratoconus eyes

SM Ghoreishi

International …

2016

29

Comparison of subthreshold diode laser micropulse therapy versus conventional photocoagulation laser therapy ….

F Fazel

Journal of current …

2016

30

Intravitreal Diclofenac plus Bevacizumab versus Bevacizumab alone in treatment-naive diabetic macular edema: a randomized double-blind clinical trial

H Ghanbari

International …

2016

31

Transposition surgery for WEBINO

M Sajjadi

International …

2016

32

H Ghanbari

International …

2016

33

Single-dose Intravitreal Bevacizumab after Complete Panretinal Photocoagulation in Proliferative Diabetic Retinopathy: an Effective Adjunctive Treatment

A Dehghani, Innov Ophthalmol, 2017
34

Bilateral Diffuse and Cluster Pigment Epithelial Detachment Associated with Diffuse Proliferative Glomerulonephritis

H.ghambari case reports in.. 2018
35

Effect of Intravitreal Injection of Bevacizumab on Acute Central Serous Chorioretinopathy Patients Who Visited Feiz Hospital during 2014–2015 Period

SM Namgar Advanced biomedical 2017
36

MicroRNAs in retinoblastoma: Potential diagnostic and therapeutic biomarkers

Journal of cellular  Journal of celluar    2017
37

Cornea collagen cross-linking for keratoconus: a comparison between accelerated and conventional methods

H Razmjoo Advanced biomedical 2017
38

The Comparative Study of Refractive Index Variations between Haigis, Srk/T and Hoffer-Q Formulas Used for Preoperative Biometry Calculation in Patients …

H Razmjoo Advanced biomedical 2017
39

Orbital invasion of ameloblastoma: A systematic review apropos of a rare entity

MA Abtahi Journal of current … 2017
40

Toric Intraocular Lens for Astigmatism Correction in Cataract Patients

H Razmjoo Advanced biomedical 2017
41

Intravitreal Diclofenac plus Bevacizumab versus Bevacizumab alone in treatment-naive diabetic macular edema: a randomized double-blind clinical trial

H Ghanbari international 2018
42

The effects of smoking on corneal endothelial cells: a cross-sectional study on a population from Isfahan, Iran

K Golabch ocular toxicology 2018
43

Topography-guided transepithelial photorefractive keratectomy to correct irregular refractive errors after radial keratotomy

M Ghoreishi

Journal of Cataract &  2017
44

Comparison of Scheimpflug and swept-source anterior segment optical coherence tomography in normal and keratoconus eyes

SM Ghoreishi

International ophthalmology 2017
 

 

 

 

 

رديف

عنوان مقاله

نام نويسنده

مجله

سال

1

 نتايج بينايي ويتركتومي عميق با و بدون تزريق روغن سيليكون در اندوفتالميت عفوني

 دهقاني عليرضا

بينا

1385

2

نتايج بينايي ويتركتومي عميق با و بدون تزريق روغن سيليكون در اندوفتالميت عفوني

دهقاني عليرضا

بينا

1385

3

خشكي چشم پس از جراحي رفركتيو قرنيه

معيني حيدرعلي

بينا

1386

4

اپيدميولوژي آسيب هاي چشمي ناشي از حوادث شغلي در اصفهان

فاضل فرهاد

طب جنوب

1386

5

يك مورد مردمك تونيك در همراهي با سيدروز چشم

دهقاني عليرضا

بينا

1386

6

تاثير قطره چشمي ديكلوفناك قبل از عمل جراحي آب مرواريد بر ميزان التهاب پس از عمل

قنبري حشمت اله

بينا

1386

7

 تاثير تزريق ساب تنون سم بوتولينوم A در فلج حاد عصب زوج شش مغزي

رزمجو حسن

بينا

1386 

8

بررسي ميزان درد بعد از عمل فتورفركتيوكراتكتومي در محيط سرد

فاضل فرهاد

بينا

1389

9

  بررسي نتايج فلپ ملتحمه در بيماران با زخم فعال قرنيه

فاضل فرهاد

مجله دانشکده پزشکي اصفهان

1389

10

 بررسي مقايسه اي طول قدامي - خلفي كره چشم در بيماران مبتلا به ديابت دچار رتينوپاتي پروليفراتيو (PDR) و غير پروليفراتيو (NPDR)

فاضل فرهاد

مجله دانشکده پزشکي اصفهان

1389

11

 مقايسه روش عمل جراحي DLK با PK در بيماران مبتلا به كراتوكونوس

رزمجو حسن

مجله دانشکده پزشکي اصفهان

1390

12

 فراواني فلج هاي منفرد اعصاب محركه چشم در بيماران مبتلا به مولتيپل اسكلروزيس در اصفهان

رزمجو حسن

مجله دانشکده پزشکي اصفهان

1390

13

  اثر Photoreactive keratectomy به كمك دو دستگاه Technolas 217z و Lasersight LSX بر اصلاح عيوب انكساري

رزمجو حسن

مجله دانشکده پزشکي اصفهان

1390

14

  اثر فتورفركتيو كراتكتومي (PRK) در اصلاح هيپروپي بالاتر از 3 ديوپتر بعد از يك سال

رزمجو حسن

مجله دانشکده پزشکي اصفهان

1390

15

تغييرات انحناي سطح خلفي قرنيه بعد از عمل فوتورفراكتيو كراتكتومي در بيماران با ميوپي بالاي 6 ديوپتر

رزمجو حسن

مجله دانشکده پزشکي اصفهان

1390

16

بررسي باليني گلوكوم حاد زاويه بسته دارويي

رزمجو حسن

مجله دانشکده پزشکي اصفهان

1390

17

  اندوفتالميت اندوژن با كلبسيلا در بيماري با آبسه كبدي

دهقاني عليرضا

مجله دانشکده پزشکي اصفهان

1390

18

نتايج بينايي جراحي رفركتيو Phakic IOL Implantation در بيماران ميوپ با استفاده از لنز آرتيزان يا آرتيفلكس

رزمجو حسن

مجله دانشکده پزشکي اصفهان

1390

19

بررسي باليني گلوكوم حاد زاويه بسته دارويي

رزمجو حسن

بينا

1390

20

نتايج بينايي عمل جراحي فمتوليزيك بعد از پيوند قرنيه

قريشي سيدمحمد

بينا

1391

21

 نتايج بينايي عمل جراحي فمتوليزيك بعد از پيوند قرنيه

قريشي سيدمحمد

مجله دانشکده پزشکي اصفهان

1391

22

بررسي روند فراواني عمل كاتاراكت اكتسابي در ساكنين اصفهان

فاضل فرهاد

مجله دانشکده پزشکي اصفهان

1392

23

توزیع فراوانی علل تخلیه چشم در مراجعین بیمارستان فیض اصفهان در سال‌های 1393- 1390

دکتر علی رضا دهقانی

بينا  

1395

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir