مقالات گروه معارف اسلامی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/04/20-9:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
عنوان نام نویسنده نام مجله  سال چاپ
مشارکت سیاسی در ایران امروز، در مطالعه تطبیقی با آمریکا، فرانسه و انگلستان سید حمید رضا طالقانی همایش بین المللی نوآوری و تحقیق در هنر و علوم انسانی – استانبول ترکیه

 August 2015

تروریسم فکری داعش، تبلیغ دینی جمهوری اسلامی ایران:تقابل دو راهبرد متضاد در اشاعه اسلام سید حمید رضا طالقانی کنگره بین المللی 17 هزار شهید ترور – تهران – شهریور 1394

The knowledge and attitudes midwives regarding legal and religious commandment on induced abortion and their relationship with some demographic characteristics.
سید حمید رضا طالقانی Iranian journal of nursing and midwifery research MY – APR 2016
نقش دانشگاه اسلامی در نظریه پردازی فرهنگ دینی سید حمید رضا طالقانی کنگره بین المللی علوم انسانی و مطالعات فرهنگی – تهران 95/8/14
Saturated love leading to sexual pleasure: Iranian women's narratives. Effat Merghati-Khoei, Ali Zargham-Boroujeni, Mehrdad Salehi, Therese K Killeen, Ghodratollah Momeni, Yousofnia Pasha, Yousof Reza, Zahra Salmani
 
Caspian Journal of Applied Sciences Research 01/10/2015
ASSESSING THE NEEDS OF VICTIM WOMEN OF DOMESTIC VIOLENCE BASED ON THE TYPE AND CAUSES OF VIOLENCE: A QUALITATIVE STUDY
 
Masoud Bahrami, Paymaneh Shokrollahi, Shahnaz Kohan, Ghodratollah Momeni, Mozhgan Rivaz ACTA MEDICA MEDITERRANEA 01/01/2015
نقد روایات تاویل گر قرآن در اثبات امامت ائمه اطهارعلیهم السلام با تکیه برآیه مبارکه ۳۶ تویه علی غلامی دهقی فصلنامه مطالعات تفسیری زمستان ۹۴
the effect of spiritual intervention on postmenopausal depression in women referred to urban healthcare centers in isfahan:a double-blind clinical trial shahnaz kohan-fatemeh mohammadi-firoozeh mostafavi- ali gholami nurs midwifery stud 01/09/2015
being single as a social barrier to access reproductive healthcare services by iranian girls shahnaz kohan-fatemeh mohammadi-firoozeh mostafavi- ali gholami

 

ijhpmمجله

 

August 2016
تاثیر آموزش  گروهی  مهارت های ارتباطی با رویکرد مذهبی بر  میزان سازگاری اجتماعی دانشجویان دختر حجه الاسلام علیرضا امینی- طیبه مهرابی - زهرا احمدی روان پرستاری  دوره۴ شماره۶ اسفند۹۵
Assessing the effect of two praying methods on the life quality of patients
suffering from cancer hospitalized at Seyedo
Shohada medical center of Isfahan University of medical sciences
Masoud Bahrami*, Elaheh Balouchestani**,
Hojjatoleslam Amini***, Maryam Eghbali****
296 IJNMR/ 2010; Vol 15, Special Issue
Original Article
Received: 11 May. 2010 Accepted: 17 Oct. 2010
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir