مقالات گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/10/06-14:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام نویسنده مقالات
دکتر سید حسین میر هندی Google Scholar  
دکتر سید حسین حجازی Google Scholar
دکتر حسین یوسفی Google Scholar
دکتر نادر پسته چیان

Google scholar

دکتر عباسعلی اسکندریان

Google scholar

دکتر زهرا غیور

Google scholar

مهندس مهران بهادران

Google scholar

مهندس حسینعلی یوسفی

Google scholar

دکتر مصطفی چادگانی پور

Google scholar

دکتر پروین دهقان

Google scholar

دکتر رسول محمدی

Google scholar

دکتر جواهرچعباوی زاده

Google scholar

دکتر سیدمحمد ابطحی

Google scholar

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir