مقالات اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/06/11-12:52
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

 

لینک مقالات  google scholar

آقای دکتر بهزاد شمس

آقای دکتر میرعلیمحمد سبزقبائی

آقای دکتر امیر کشاورزیان
آقای دکتر محسن رضایی آدریانی
آقای دکتر رضا روزبهانی
آقای دکتر مرتضی حیدری
آقای دکتر خلیل امیرزاده
آقای دکتر سعید مجیدی نژاد
آقای دکتر حمید شفیع زاده
آقای دکتر خسرو نقیبی
خانم دکتر ماهرخ کشوری
خانم دکتر ندا یاوری
خانم دکتر نیکو یمانی
خانم دکتر نرگس معتمدی
خانم دکتر پرستو گلشیری

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir