معرفی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1395/08/12-7:59
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

معرفی

با توجه به اهمیت ایمنی و حفاظت در آزمایشگاههای آموزشی - پژوهشی و جهت ارتقائ سطح ایمنی در این آزمایشگاهها، طبق دستور ریاست محترم دانشکده پزشکی، اولین کمیته ارتقا کیفیت ایمنی آزمایشگاهها در تاریخ 94/4/10 در دانشکده پزشکی تشکیل گردید.

 این کمیته با حضور قائم مقام ریاست دانشکده و نمایندگان معرفی شده از گروههای مختلف علوم پایه دانشکده کار خود را شروع نمود. پیرو جلسات تشکیل شده و مصوبات کمیته ، اقداماتی جهت این امر توسط دانشکده و نمایندگان گروهها صورت گرفته از جمله راه اندازی سایت اینترنتی ایمنی آزمایشگاهها در وب سایت دانشکده پزشکی و بروز رسانی آن که از این طریق اطلاع رسانی انجام می گردد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir