معرفی گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/06-17:16
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تاریخچه...

گروه عفوني در سال 1343 با افتتاح ساختمان جديد كه دو بخش عفوني اطفال و بزرگسالان را شامل مي گردد با 58 تخت و به هزينه شركت نفت در محل بيمارستان خورشيد تاسيس و با گرفتن اولين گروه عملا شروع به كار نمود.

در سال 1351 ساختمان بخش عفوني با درخواست رييس وقت دانشگاه در اختيار گروه روانپزشكي قرار گرفت و تعداد 12 تخت از بخش داخلي در اختيار گروه عفوني قرار گرفت .

در سال 1358 بخش عفوني در بيمارستان فيض بطور مستقل و با تعداد 25 تخت وظيفه آموزشي خود را ادامه داد.

در سال 1361 محل بخش عفوني به ساختمان جديد التاسيس "بيمارستان امين" كه به عنوان مركز پرستاري در نظر گرفته شده بود مربوط به بيماران عفوني بزرگسالان و كودكان و 15 تخت بعنوان بخش التور آزمايشگاه اختصاصي بكار آموزش دانشجويان پزشكي و داوطلبان تخصص رشته عفوني ادامه داده است .

در سال 1372 محل بخش عفونی به بیمارستان جدید التاسیس الزهرا منتقل شد.

علاوه بر بخش فعال بیماریهای عفونی در بیمارستان الزهرا با پیشرفت گروه در حال حاضر پوشش بیمارستان های آموزشی درمانی پژوهشی ایت الله کاشانی, امین, سید الشهدا, نور و علی اصغر(ع) و شهید چمران نیز صورت گرفته است.

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir