معرفی گروه

تاریخ ایجاد يكشنبه,1395/11/03-6:40
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تاریخچه گروه جراحی اعصاب

  • تا سال 1345 بخش جراحي اعصاب وجود نداشت و بيماران به تهران يا خارج از كشور اعزام مي شدند و موارد اورژانسي توسط مرحوم دكتر مرتضي حكمي و دكتر ناصرامير نيرومند كه جراح عمومي بودند ا نجام مي شد.
  • در سال 1345 آقاي دكتر مهدي جاودان از آلمان به اصفهان آمدند و بعنوان اولين جراح اعصاب بيماران را در بيمارستان هاي خورشيد و آيت اله كاشاني مداوا مي كردند
  • در سال 1353 آقاي دكتر اسدا... مظهري از آمريكا ، بخش جراحي ا عصاب با 15 تخت بطور مستقل در بيمارستان آيت اله كاشاني و در سال 1359 آقاي دكتر عباس منتظم نيز به اين بخش اضافه شدند
  • در سال 1361 آقاي دكتر هوشنگ معين از انگلستان به ايران آمدند و با ورود ايشان فعاليت آكادميك بخش پا گرفت و در سال 1376 بعنوان عضو هيئت ممتحنه بورد تخصصي انتخاب شدند و با مراجعت آقاي دكتر مظهري به آمريكا، فعاليت بخش جراحي اعصاب ادامه يافت
  • گروه جراحي اعصاب در سال 1368 از گروه جراحي جدا و بعنوان گروه مستقل مشغول بكار شد .
  • در سال 1363 اولين دستيار اين گروه فارغ التحصيل شد
  • تا كنون بالغ بر 200 نفر فارغ التحصيل متخصص از اين بخش به فعاليت هاي درماني يا آكادميك مشغولند
  • در حال حاضر بخش جراحي اعصاب با 3 استاد و 6 نفر استادیارو 200 نفر رزيدنت در سالهاي اول تا پنجم مشغول فعاليت در بخش بيمارستان الزهراء با 32  تخت بستري و 13 تخت ICU  و 3 اتاق عمل الکتیو و 1 اتاق عمل در  اورژانس  و در بيمارستان آيت اله كاشاني با  31 تخت بستري و 8 تا ICU و   2 اتاق عمل دخالت دارد
  •   CT اسكن و  MRI  نيز امكان انجام آنژيوگرافي در استان اصفهان و ... دارد

در حال حاضر عمل جراحی در فيلدهاي ستون مهره – اطفال – استريوتاكسيك – تومور – عروق و ... انجام مي شود . 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir