معرفی گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1396/03/17-15:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تاریخچه گروه:

در سال 1366 به منظور ارائه دروس علوم پایه و عمومی به دانشجویان دانشکده های مختلف علوم پزشکی اصفهان که به تازگی از دانشگاه اصفهان جدا شده بود گروهی تحت عنوان گروه علوم پایه و دروس عمومی در دانشکده پزشکی تاسیس گردید. پس از تاسیس دانشکده مدیریت و اطلاع رسانی پزشکی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور و پیش بینی گروهی تحت عنوان گروه دروس عمومی در آن دانشکده ، گروه  علوم پایه و دروس عمومی از دانشکده پزشکی منتقل گردید. در آن زمان با پیگیریهای مستمر و وسیعی که صورت پذیرفت  موافقت شد که گروهی به نام ژنتیک  و بیولوژی مولکولی در دانشکده پزشکی تاسیس گردد و درس زیست شناسی که قبلا  در گروه دروس علوم پایه  و عمومی تدریس می شد و درس ژنتیک که تا آن زمان در گروه علوم تشریحی دانشکده پزشکی توسط جناب  آقای دکتر سروری تدریس می گردید  به این گروه  تازه تاسیس منتقل شد. اولین حکم مدیریت گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی در مهر ماه سال 1374 توسط ریاست محترم وقت دانشکده پزشکی برای آقای دکتر رسول صالحی صادر و از این تاریخ، گروه ژنتیک  و بیولوژی مولکولی رسما کار خود را آغاز نمود. اکنون گروه، کار خود را با  ده نفر عضو هیات علمی، 3 کارشناس آزمایشگاه و یک منشی  ادامه می دهد. 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir