معرفی گروه چشم

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/04/10-9:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تاریخچه گروه : ............                گروه چشم درسالهای قبل زیر نظر گروه جراحی بوده که درسالهای اولیه پس ازانقلاب همراه با رشته گوش و حلق و بینی بعنوان یک گروه بوده که پس از سال 60 بعنوان یک گروه مستقل گردید و از ابتدای امر تا سال 92 مدیریت گروه برعهده جناب آقای دکتر حسن رزمجو بوده است بخشهای فعالیت این گروه درابتدا تا حدود دهه سال 63 دربیمارستان آیت اله کاشانی بوده وسپس به طورکامل به بیمارستان فیض منتقل گردید از حدود سال 70 تا 90 قسمتی از فعالیتهای چشم پزشکی دربیمارستان فارابی بوده که درسال 90 مجددا" تمامی فعالیتهای آموزشی چشم پزشکی دربیمارستان فیض متمرکز گردیده است این گروه علاوه بر فعالیت آموزشی در مقاطع کارآموزی و کارورزی بیش از 4 دهه درزمینه تربیت دستیار تخصصی فعالیت داشته و نیز بیش از بیست سال است که دردو مقطع فلوشیپ قرنیه و آنتریورسگمنت ، و ویتره ورتین دستیار می پذیرد درحال حاضر مدیریت گروه برعهده آقای دکتر سیدعلی اکبرمرتضوی می باشد درحال حاضر گروه چشم پزشکی دارای 14 عضوهیات علمی می باشد  .                             

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir