معرفی گروه پوست

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/02-12:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تاریخچه...

بخش پوست در سال 1350 به عنوان جزئي از بخش داخلي شروع به كار كرد واساتيدي مثل دكتر بدرالدين فقري و دكتر اميد هوشنگ ممتاز جزء اساتيد آن بخش بودند. در همان سال درمانگاه پوست در بيمارستان كاشاني هم راه اندازي و توسط استاد دكتر مرتضي مقدادي اداره شد . در سال 1363 بخش مستقل پوست در بيمارستان علي اصغر افتتاح شد در سال 1365 يك درمانگاه مستقل هم در همان بيمارستان توسط دكتر كرماني خير محترم ساخته شد . در سال 1370 بخش پوست به بيمارستان بهشتي منتقل شد . در سال 1372 با افتتاح بيمارستان الزهرا بخش مستقلي هم به پوست اختصاص يافت ولي در سالهاي بعد كه مسئله خود گرداني بيمارستان مطرح شد كم كم بخش پوست به حالت شناور درآمد در سال 1365 گروه پوست از گروه داخلي مستقل شد وبا مديريت استاد دكتر مقدادي شروع به كار كرد گروه پوست از كروههاي فعال دانشكده پزشكي بوده به طوريكه در تربيت دانشجويان ،اينترنها ورزيدنتها كاملا فعال است ودر بسياري از سالها نف6رات اول بورد تخصصي مربوط به گروه پوست اصفهان بوده است . در حال حاضر گروه با 8 نفر متخصص پوست با مديريت دكتر علي اصيليان فعاليت مي كند .

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir