معرفی گروه پوست

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/11/09-9:30
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تاریخچه...

به نام خدا
بخش پوست تاریخچه ای با سایر رشته‌های طب در دانشگاه اصفهان دارد اما گروه پوست مستقل در سال ۱۴۶۴ ایجاد شد اساتیدی مانند مرحوم دکتر فقری و دکتر امیر هوشنگ ممتاز و دکتر مقدادی از پیشگامان بخش پوست بودند.پس از تأسیس گروه آقای دکتر مقدادی به عنوان مدیر گروه پوست منصوب شدند و سالهای متمادی این مهم را عهده دار بودند.اساتیدعزیزی چون دکتر انشاییه،دکتر ممتاز دکتر مومنی دکتر شریعتی به عنوان پزشک بیمارستانی و مدت کوتاهی دکتر نوابی و دکتر میمندی هم مشغول به کار شدند.در سال ۱۳۶۷ دکتر علی اصیلیان هم به گروه اضافه شدند و به تدریج رشته جراحی پوست را پایه‌گذاری کردند و با انتقال بخش به بیمارستان الزهرا با خرید لیزرco2 اولین بخش پوست بودیم که لیزر را در سال ۱۳۷۲ راه اندازی کرده و پژوهش های مهمی از جمله درمان سالک را با لیزر انجام و نتیجه را طی دو مقاله معتبر در مجلات خارجی چاپ شد.در سال ۱۳۷۴ آقای دکتر مقدادی بازنشسته شدند و دکتر اصیلیان مدیر گروه شدند که تاکنون ادامه دارد.
در سال ۱۳۷۹ دکتر اصیلیان جهت اخذ فلوشیپ جراحی پوست به آمریکا جهت فرصت مطالعاتی اعزام شدند و بعدها دکتر ایرجی جهت فلوشیپ به انگلستان اعزام شدند.
گروه پوست در حال حاضر با داشتن ۳۰ دستیار و ماهیانه ۲۰ تا ۳۰ اکسترن به آموزش مشغول است در طی سالهای متمادی رتبه های اول بورد تخصصی پوست را کسب کرده که برای مثال به دکتر اصیلیان دکتر ایرجی دکتر فاطمی دکتر فقیهی دکتر مختاری و دکتر صابر می توان اشاره کرد.
در حال حاضر گروه پوست با داشتن نه هییت علمی بنامهای د اصیلیان د شاهمرادی د ایرجی د فاطمی د فقیهی د سیادت د مختاری د محقق و د صابر مشغول است.اساتید باز نشسته دکتر مقدادی دکتر انشاییه و دکتر شریعتی می باشند.
گروه پوست دارای ۴ استاد تمام دو دانشیار و سه استادیار می باشد و یکی از گروههای فعال علمی در دانشگاه می باشد.
گروه پوست اصفهان مسول بر گزاری کنگره جراحی پوست ایران است که سومین آن در ۴_۶ بهمن ۹۶ در دانشگاه اصفهان سالن تدبیر بر گزار می شود و اولین مجله جراحی پوست ایران را طی چندین سال است که منتشر می کند.
انجمن پوست اصفهان هم قدمت دیرینه دارد و بعد از انجمن تهران می باشد . دکتر ممتاز و سپس مرحوم دکتر فاتحی رییس انجمن بودند و بعداً دکتر اکبر قلمکاری و در حال حاضر دکتر علی اصیلیان ریاست انجمن علمی پوست می‌باشد.
نکته قابل ذکر این است که ارتباط بین متخصصین پوست اصفهان بسیار زیبا و زبانزد می باشد و این بر می گردد به زحمات پیشکسوتان این رشته.ما در حال حاضر جلسات منظم ماهیانه داریم که علاوه بر مسائل صنفی بحثهای علمی هم مطرح و از حال و احوال هم نیز آگاه می شوند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir