معرفی گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/07-14:00
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

معرفی گروه میکروب شناسی

در سال 1347 اين گروه با عنوان گروه پاتوبيولوژي به مديريت آقاي دكتر كامبيز حاذقي شروع به كار نمود .ابتدا اين گروه مسوول تربيت تكنسين علوم آزمايشگاهي بود كه بعدا تبديل به دوره ليسانس علوم آزمايشگاهي گرديد و بعد از انقلاب فرهنگي دوره ليسانس تبديل به دوره كارداني گرديد و در سال 1370 گروه پاتوبيولوژي به دو گروه مجزا تحت عنوان گروه ميكروب "ويروس و ايمني شناسي و گروه قارچ و انگل شناسي تقسيم گرديد كه زير نظر دانشكده پزشكي انجام وظيفه مي كند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir