معرفی گروه معاوف اسلامی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/12/11-13:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

حضرت امام خمینی(قدس سره ):

معارف اسلامی را دربین مردم تقویت کنید که راس امور؛ این معارف اسلامی است، و اگردرست بشود همه کارها درست می شود.

 

 تاریخچه گروه معارف اسلامی  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فعالیت های آموزشی خود را بعد از مستقل شدن نهاد  نمایندگی مقام معظم رهبری  دانشگاه  از نهاد رهبری دانشگاه اصفهان در سال ۱۳۷۲، زیر نظر نهاد رهبری دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آغاز نمود و این فعالیت ها تا سال ۱۳۸۴ادامه داشت. از آن پس به لحاظ انطباق برخی قوانین و رعایت استانداردهای آموزشی ، تحت نظر معاونت محترم آموزشی ادامه فعالیت داده لیکن بنا بر مصوبه چهاردهمین جلسه کمیته معارف اسلامی وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی مورخ ۸۶/۶/۱۴ و نامه شماره ۱۶/۲۴۲۹۰۴مورخ ۸۶/۷/۱۰ معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، جایگاه گروه معارف اسلامی هر دانشگاه در دانشکده پزشکی همان دانشگاه پیشنهاد گردید.

لذا با فراهم شدن مقدمات لازم از سال۱۳۹۳ با توجه به موافقت مسئولان محترم دانشگاه و دانشکده پزشکی، گروه معارف اسلامی به عنوان یکی از گروه های آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی قرار گرفت.

تعریف گروه:

مجموعه ای متشکل از اساتید و کادر متخصص و امکانات و تجهیزات متناسب جهت ارائه آموزش های خاص علوم پایه (اعتقادی ،اخلاقی ،سیاسی و اجتماعی ) مورد نیاز دانشجویان رشته های تحصیلی علوم پزشکی، در قالب برگزاری کلاس های تئوری، کرسی های آزاد اندیشی و پرسش و پاسخ های آزاد علمی

هدف و رسالت گروه:

توانمند سازی دانشجویان در زمینه معارف اسلامی ،تقویت بینش اسلامی ، ایجاد تعهد و انگیزه نسبت به رعایت ارزش های اسلامی و انسانی ، حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی و ارائه آموزش هایی که سازنده شخصیت انسانی و مکمل شخصیت صنفی دانشجویان می باشد.

کار و زمینه:

گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان با استفاده از اساتید متخصص در زمینه علوم اسلامی در 7 گرایش برای کلیه رشته های تحصیلی در مقاطع مختلف، به ارائه آموزش های پایه معارف اسلامی به شرح ذیل می پردازد :

  1. مبانی نظری (اندیشه اسلامی 1 و 2)

  2. اخلاق اسلامی

  3. آشنایی با منابع اسلامی (تفسیر قرآن کریم یا نهج البلاغه)

  4. تاریخ اسلام

  5. تاریخ فرهنگ و تمدن ایران و اسلام

  6. انقلاب اسلامی ایران

  7. دانش خانواده و جمعیت

لازم به ذکر است درس آشنایی با فرهنگ و ارزش های دفاع مقدس نیز به عنوان درس اختیاری تحت نظر گروه معارف اسلامی به دانشجویان ارائه می گردد.

تجهیزات گروه معارف اسلامی : کتابخانه تخصصی علوم و معارف اسلامی با بیش از ۱۱ هزار جلد کتاب

 

 اساتید و فراگیران (دانشجویان) گروه معارف اسلامی در سال تحصیلی98-97

ساختار تشکیلاتی ( اداری ، آموزشی ، پژوهشی ،پرسنلی ) گروه معارف اسلامی

شوراهای گروه معارف اسلامی

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir