معرفی گروه معاوف اسلامی

تاریخ ایجاد یکشنبه,2017/09/03-12:34
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

حضرت امام خمینی(قدس سره ):

معارف اسلامی را دربین مردم تقویت کنید که راس امور؛ این معارف اسلامی است، و اگردرست بشود همه کارها درست می شود.

 

 تاریخچه گروه معارف اسلامی  دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فعالیت های آموزشی خود را بعد از جدا سازی از دانشگاه اصفهان در سال 1372، زیر نظر معاونت آموزشی دانشگاه آغاز نمود و این فعالیت ها تا سال 1394ادامه داشت. اما در ادامه بنا بر مصوبه چهاردهمین جلسه کمیته معارف اسلامی وزارت بهداشت، درمان آموزش پزشکی مورخ 14/6/86 و نامه شماره 16/242904 مورخ 10/7/1386 معاون محترم آموزشی وزارت بهداشت، درمان وآموزش پزشکی، جایگاه گروه معارف اسلامی هر دانشگاه در دانشکده پزشکی همان دانشگاه تعیین گردید.

از تاریخ فوق الذکر با توجه به موافقت مسئولان محترم دانشگاه و دانشکده پزشکی، گروه معارف اسلامی به عنوان یکی از گروه های آموزشی علوم پایه دانشکده پزشکی قرار گرفت.

رسالت گروه: 

گروه معارف اسلامی دانشگاه با استفاده از اساتید متخصص در زمینه علوم اسلامی مسئولیت ارائه دروس معارف اسلامی را در 7 گرایش:1-مبانی نظری(اندیشه اسلامی 1 و2) 2-اخلاق اسلامی 3-آشنایی با منابع اسلامی(تفسیر قرآن یا نهج البلاغه) 4-تاریخ اسلام 5- تاریخ تمدن ایران و اسلام6-انقلاب اسلامی ایران 7-دانش خانواده و جمعیت را برای کلیه رشته های تحصیلی در مقاطع مختلف بر عهده دارد.

هدف و رسالت این گروه تقویت بینش اسلامی و ارتقاء سطح آگاهی در مقاطع مختلف و ایجاد تعهد و انگیزه نسبت به رعایت ارزش های اسلامی و حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی از طریق ارائه آموزش های لازم در قالب ارائه دروس معارف اسلامی، مشاوره و فعالیت های آموزشی و پژوهشی اساتید از طریق دوره های کسب مهارت تحقیق، تدریس و ارزشیابی با استفاده از ابزار فن آوری های نوین برای دستیابی بهتر به اهداف دینی است.

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir