معرفی گروه قلب و عروق

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/09/18-5:23
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

اولين  بار درمهرماه سال 1369 گروه قلب به عنوان يكي از زير گروههاي بخش داخلي براي اولين بار با حضور استادان زير اقدام به پذيرش دستيار تخصصي قلب نمود.

 • دكتر بيژن ابراهيمي
 • دكترعلي بلوريان
 • دكترمسعود پورمقدس
 • دكترعلي اكبر توسلي
 • دكتر رفيعي
 • دكتر جواد غفارپسند
 • دكتر محمد فرهاد
 • دكتر منصور شعله ور

 

اولين  گروه دستياران تخصصي قلب درمهرماه سال 1369:

 • دكترعلي پورمقدس
 • دكتر فرشاد روغني
 • دكترحسن شميراني
 • دكتر مهدي شيرازي نژاد
 • دكترعلي نصر
 • دكترمحمد هاشمي

 

اولين  بار درمهرماه سال 1385 گروه قلب با حضور استادان زيراقدام به پذيرش فلو فوق تخصصي كارديولوژي تهاجمي نمود.

 • دكترمسعود پورمقدس
 • دكترعلي اكبر توسلي
 • دكتر فرشاد روغني
 • دكترمحمد هاشمي

 

وضعیت کنونی گروه:

 • اعضاء هیئت علمی 24 نفر
 • دستیاران تخصصی سال دو 18 نفر
 • دستیاران تخصصی سال سوم 13 نفر
 • دستیاران تخصصی سال چهارم 12 نفر
 • دستیاران فلوشیپ مداخله قلبی 6 نفر

 

در حال حاضر فراگیران در دو بیمارستان شهید چمران و خورشید در حال گذراندن دوره تحصیلی می باشند، در بیمارستان خورشید علاوه بر ویزیت بیماران بستری در سرویس قلب، دستیاران تحت نظارت اعضای محترم هیئت علمی به انجام اکوکاردیوگرافی، آنژیوگرافی، تست ورزش و مشاوره بیماران سایر سرویس ها نیز می پردازند. و در بیمارستان شهید چمران امور آموزشی، پژوهشی و درمانی در اورژانس و بخشهای جنرال، سرویس های فوق تخصصی نارسائی قلب، مطالعه الکتروفیزیولوژی، مداخلات قلبی، جراحی قلب، قلب اطفال ، درمانگاه های تخصصی، آنژیوگرافی و همچنین واحد پاراکلینیک شامل اکوکاردیوگرافی جنرال و تخصصی، هولتر ریتم فشار، آنالیز دستگاه های pace و ICD و تست تیلت تحت نظارت اساتید هیئت علمی و حضور فعال فراگیران انجام می گیرد.

 

دیدگاه آینده گروه قلب و عروق :

گروه قلب و عروق در نظر دارد با یاری خداوند و به همت اعضا محترم هیئت علمی گروه ضمن تهیه بستری مناسب و ارائه خدمات تخصصی و فوق تخصصی در بالاترین کیفیت به بیماران، به ارتقا سیستم آموزشی و ارزشیابی فراگیران سطوح مختلف و افزایش تولید علم با مدیریت هدفمند امور پژوهشی گروه قلب بپردازد.

 

ساختار گروه

اهداف گروه

شوراها

 

تجهیزات

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir