معرفی گروه فیزیک پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/18-7:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

معرفی گروه فیزیک پزشکی

 

گروه فيزيك پزشكي در دانشكده پزشكي اصفهان در سال تحصيلي 1373 با تلاشهاي مستمر اعضاء گروه به طور رسمي شكل گرفت.

گروه فيزيك پزشكي در اصفهان از بدو تأسيس مسئوليت تدريس دروس فيزيك مربوط به رشته‌هاي پيراپزشكي و تدريس فيزيك پزشكي براي دانشجويان پزشكي، دندانپزشكي و داروسازي را بر عهده داشته است. با افزايش تعداد دانشكده‌هاي پزشكي و كمبود نيروي متخصص در شته‌هاي علوم پايه تأسيس دوره‌هاي كارشناسي ارشد در دستور كار وزارت متبوع قرار گرفت و مجوز تأسيس اين دوره در سال 1376 براي گروه فيزيك پزشكي این دانشگاه صادر گردید. از آن پس همه ساله گروه در اين مقطع 6 تا 12 دانشجو پذيرفته است.

بتدريج با توجه به نياز دانشگاه علوم پزشكي اصفهان به متخصصين علوم پايه ، تأسيس دوره‌هاي دكتراي تخصصي Ph.D علوم پايه نيز مورد توجه وزارت متبوع قرار گرفت. پس از ارزيابي توسط مسولین ذیربط در سال 1386 مجوز تأسيس دوره دكتراي (Ph.D) فيزيك پزشكي به دانشگاه علوم پزشكي اصفهان اعطا گرديد.

اعضاي هيأت علمي گروه در امور اجرايي دانشگاه مسئوليتهاي متعددي بر عهده داشته‌اند با اين حال از وظيفه اصلي كه آموزش و پژوهش مي‌باشد غافل نبوده‌اند. بطوريكه بيش از يكصد مقاله تا كنون در ژورنالها و كنگره‌ها‌ي معتبر داخلي و خارجي چاپ و حدود 30 كتاب نيز تا كنون تأليف گرديده است.

اين گروه درحال حاضر داراي آزمايشگاههاي دزيمتري، التراسوند، Medical Optic ، عمومي، حفاظت در برابر اشعه و... مي‌باشد.

تعداد اعضاء هيئت علمي گروه در حال حاضر 8 نفر هستند كه مشتمل بر 3 نفر استاد، 3 نفر دانشيار و 2 نفر استاديار مي‌باشد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir