معرفی گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/08/03-5:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تاریخچه گروه فیزیولوژی

فیزیولوژی پزشکی بعنوان یکی از مهمترین دروس علوم پایه پزشکی از دیرباز و از بدو تاسیس دانشکده پزشکی و داروسازی اصفهان مدنظر مسئولین امر و توسط اساتید فن تدریس می گردیده است.

در ابتدا بعلت تعداد کم عضو هیات علمی در این رشته، فیزیولوژی نیز همچون سایر رشته های علوم پایه بطور عام و تحت عنوان آزمایشگاه فیزیولوژی و بصورت یکی از دروس زیربنائی و پایه تدریس می شد تا آنکه برای اولین بار در سال 1327 دو رشته فیزیولوژی و بیولوژی بطور مشترک تشکیل گروه بیولوژی فیزیولوژی را داده و مدت نزدیک به 2 سال در دانشکده علوم به فعالیت علمی مشغول بود.

در سال 1350 با فرم گرفتن دانشکده علوم، فیزیولوژی و فارماکولوژی تحت عنوان یک گروه (گروه فیزیولوژی فارماکولوژی) در دانشکده پزشکی تشکیل و شروع به فعالیت نمود.

در سال آموزشی 1365-1364 بعلت افزایش تعداد اعضا و کادر آموزشی فیزیولوژی از یکطرف و بحدنصاب رسیدن اعضا هیات علمی فارماکولوژی از طرف دیگر این دو رشته از یکدیگر جدا شده و هر کدام به تنهائی تشکیل یک گروه مستقل را داده و لذا گروه فیزیولوژی فرصت بیشتری را پیدا کرد تا به سازمان دهی و توسعه بیشتر خود بپردازد. از آن سال تا کنون گروه فیزیولوژی در بخشهای مختلف تخصصی فعالیت علمی داشته و در دوره های مختلف دستیاری و فوق لیسانی به آموزش و تربیت پزشکان جوان و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای فیزیولوژی که اساتید حال و یا آینده این دانشگاه و بسیاری از موسسات آموزش عالی دیگر کشور هستند مشغول می باشند.

ساختار گروه

سال 1400-1399

12

هیئت علمی

تعداد اعضا

1

مسئول امور دفتری

11

کارشناسی ارشد

تعداد فراگیران

13

دکتری تخصصی

فعالیتها و اهداف گروه

گروه فیزیولوژی مسئولیت آموزش تمامی واحدهای درس فیزیولوژی تئوری و عملی در کلیه مقاطع و رشته ها در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان را بر عهده دارد. همچنین با وجود دانشجویان تحصیلات تکمیلی در گروه فعالیتهای پژوهشی نیز به نحو بسیار مناسبی در حال انجام است. 

اهداف آموزشی: 

توسعه بیشتر دانش فیزیولوژی و نیز افزایش روزافزون کیفیت آموزش استاندارد برای دانشجویان رشته ها و مقاطع مختلف و نیز پذیرش دانشجوی بین المللی از اهداف آموزشی اعضای گروه می­باشد.

اهداف پژوهشی:

تجهیز بیشتر امکانات آزمایشگاههای موجود در گروه و نیز راه اندازی آزمایشگاه کلیه و تنفس از اهداف گروه در زمینه پژوهش می باشد. 

آزمایشگاههای گروه:

لازم به ذکر است که گروه فیزیولوژی دارای آزمایشگاههای علوم اعصاب، غدد درونریز، گوارش و آزمایشگاه عمومی می باشد.

امکانات و تجهیزات آزمایشگاهها:

- آزمایشگاه غدد درون ریز (واقع در راهرو فیزیولوژی 1): الایزا ریدر، ترازو، سانتریفوژ، بن ماری، پمپ پریستالتیک،دستگاه آب مقطر گیری، اسپکتوفتومتر و پمپ میکرواینجکشن.

- آزمایشگاه گوارش (واقع در راهرو فیزیولوژی 1): دستگاه اسیلوگراف، ارگان بس و استیرر.

- آزمایشگاه فیزیولوژی عمومی (واقع در راهرو فیزیولوژی 1): شامل کیموگراف، همو، شیکر لوله ای و ملانژور، اسپیرومتری، فشار سنج، تعداد ده ها عدد میکروسکوپ نوری، اسفیگومانومتر، استتوسکوپ، فیزیوگراف، بنماری و میکرو سانتریفوژ می باشد. 

- آزمایشگاه اعصاب (واقع در راهرو فیزیولوژی 2): ست آپ الکتروفیزویولوژی ثبت تک سلولی، تستهای رفتاری موریس واتر میز و شاتل باکس، تست اضصراب EPM، استریوتاکس، ترازو چهار صفر،PH متر، تست open field و تجهیزات مربوط به تستهای خواب، EEG.  

شوراهای گروه:

کلیه تصمیمات گروه اعم از پژوهشی، آموزشی و عمومی در جلسات شورا تحت عنوان شورای آموزشی اتخاذ می شوند. جلسات ماهانه شورا به ریاست مدیر محترم گروه در آخرین چهارشنبه هر ماه راس ساعت 10 با حضور تمامی اعضا در محل سالن شورای گروه برگزار می شود.

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir