معرفی گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/11/24-17:36
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

معرفی گروه فیزیولوژی

فیزیولوژی پزشکی بعنوان یکی از مهمترین دروس علوم پایه پزشکی از دیرباز و از بدو تاسیس دانشکده پزشکی و داروسازی اصفهان مدنظر مسئولین امر و توسط اساتید فن تدریس می گردیده است.

در ابتدا بعلت تعداد کم عضو هیات علمی در این رشته، فیزیولوژی نیز همچون سایر رشته های علوم پایه بطور عام و تحت عنوان آزمایشگاه فیزیولوژی و بصورت یکی از دروس زیربنائی و پایه تدریس می شد تا آنکه برای اولین بار در سال 1327 دو رشته فیزیولوژی و بیولوژی بطور مشترک تشکیل گروه بیولوژی فیزیولوژی را داده و مدت نزدیک به 2 سال در دانشکده علوم به فعالیت علمی مشغول بود.

در سال 1350 با فرم گرفتن دانشکده علوم، فیزیولوژی و فارماکولوژی تحت عنوان یک گروه (گروه فیزیولوژی فارماکولوژی) در دانشکده پزشکی تشکیل و شروع به فعالیت نمود.

در سال آموزشی 1365-1364 بعلت افزایش تعداد اعضا و کادر آموزشی فیزیولوژی از یکطرف و بحدنصاب رسیدن اعضا هیات علمی فارماکولوژی از طرف دیگر این دو رشته از یکدیگر جدا شده و هر کدام به تنهائی تشکیل یک گروه مستقل را داده و لذا گروه فیزیولوژی فرصت بیشتری را پیدا کرد تا به سازمان دهی و توسعه بیشتر خود بپردازد. از آن سال تا کنون گروه فیزیولوژی در بخشهای مختلف تخصصی فعالیت علمی داشته و در دوره های مختلف دستیاری و فوق لیسانی به آموزش و تربیت پزشکان جوان و دانشجویان کارشناسی ارشد و دکترای فیزیولوژی که اساتید حال و یا آینده این دانشگاه و بسیاری از موسسات آموزش عالی دیگر کشور هستند مشغول می باشند.

گروه در حال حاضر 10عضو هیات علمی و غیرهیات علمی (7 استاد، 2 دانشیار و 2 استادیار) دارد. دارای آزمایشگاههای علوم اعصاب، کلیه و غدد درونریز و آزمایشگاه عمومی می باشد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir