معرفی گروه طب فیزیکی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/02-7:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

گروه طب فيزيكي و توانبخشي -  PMR

  تعريف ، تاريخچه  و  جايگاه گروه 

طب فيزيكي و توانبخشي (Physical Medicine and Rehabilitation) يكي از رشته هاي نسبتاً جديد تخصصي طب باليني است كه در سه زمينه تشخيص، درمان و پيشگيري از بيماريهاي عمدتاً عضلاني – استخواني و اعصاب مركزي و محيطي نقش دارد. در حيطه طب فيزيكي از روشهاي غير دارويي و غيرجراحي براي درمان بيماريهاي ذكر شده بهره مي گيرد و در حيطه توانبخشي به  ارزيابي ،  تشخيص ، درمان ، پيشگيري و ارائه روشهاي بازتواني جهت افراد داراي ناتواني و معلوليت فيزيكي و شناختي در تمام سنين مي‌پردازد و از اين طريق ، تلاش در جهت بهبود كيفيت زندگي و ايجاد حداكثر استقلال در زندگي بيماران سرلوحه خدمات ارائه شده در اين حيطه پزشكي مي باشد .

گروه طب فيزيكي و توانبخشي بعنوان يكي از گروههاي باليني دانشكده پزشكي اصفهان در سال 1386 با مديريت آقاي دكتر سعيد خسروي تأسيس و از سال 1387 به پذيرش و آموزش دستياران تخصصي در اين رشته اهتمام داشته است. اين گروه با وجود تعداد اعضاء هيئت علمي اندك، افتخار دارد با تلاش بسيار طي مدتي كوتاه جايگاه مطلوبي در بين ساير گروههاي باليني دانشكده بدست آورد. علاوه بر برگزاري سمينارها و شركت در كنفرانسهاي داخلي و بين المللي و انجام پروژه هاي پژوهشي و  چاپ مقالات متعدد در مجلات معتبر داخلي و خارجي ، هم اكنون در مراكز آموزشي – درماني الزهراء(س) ، آيت ا... كاشاني ، نور و حضرت علي اصغر(ع) و عيسي بن مريم (ع) درمانگاههاي تخصصي الكترودياگنوزيس و ويزيت بيماران زيرنظر اين گروه به سرويس دهي مشغول مي باشند. اين گروه تا كنون علاوه بر فعال نمودن درمانگاههاي الكترودياگنوزيس در مراكز ياد شده، براي اولين بار در دانشگاه علوم پزشكي اصفهان اقدام به راه اندازي مراكز شوك ويو تراپي و بيوفيدبك و ... نموده است .

بنابر آمار رسمي 3 تا 5 درصد افراد جامعه بنحوي نياز به خدمات تخصصي طب فيزيكي و توانبخشي دارند. با توجه به كاربرد تكنيكهاي درماني موثر و نسبتاً كم هزينه در اين رشته در حيطه هاي پيشگيري اوليه، ثانويه و مرحله بازتواني كه بسياري از اين اقدامات اوليه توانبخشي توسط پزشك عمومي آموزش ديده نيز قابل اجراء و انتقال به بيماران مي باشد، بنابراين آموزش اصول طب توانبخشي بايستي يكي از اولويتهاي اساسي آموزش در دوره پزشكي عمومي در كشورمان قرار گيرد. زيرا با توجه به اينكه مسئوليت درمان بيماران و هدايت خدمات بهداشتي با پزشكان عمومي است لذا آگاهي و دانش آنان در شناخت، ارزيابي و نحوه برخورد با ناتواني و معلوليت مي تواند به ارتقاء سطح سلامت بخش عظيمي از بيماران كمك نمايد .

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir