معرفی گروه طب سنتی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1396/03/21-13:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تاریخچه گروه طب سنتی

گروه طب سنتی از سال 1391 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آغاز به کار نمود. از جمله اهداف این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف) ارتفای دانش و آگاهی گروه های پزشکی و پیراپزشکی در زمینه طب سنتی ایران و سایر رشته های طب مکمل و جایگزین و نیز طب گیاهی.

ب) طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی به منظور تأیید علمی مطالب مطرح شده در کتب طب سنتی.

ج) ترویج دیدگاه اصولی مبتنی بر تحقیقات علمی و آماری مبتنی بر شواهد نسبت به مطالب طب سنتی و نیز در تقابل طب سنتی با طب رایج و عدم پذیرش دیدگاههای متعصبانه و یک سو نگر در این زمینه.

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir