معرفی گروه طب ایرانی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/11/25-0:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تاریخچه گروه طب ایرانی

گروه طب ایرانی از سال 1391 در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان آغاز به کار نمود. از جمله اهداف این گروه می توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف) ارتفای دانش و آگاهی گروه های پزشکی و پیراپزشکی در زمینه طب ایرانی و سایر رشته های طب مکمل و جایگزین و نیز طب گیاهی.

ب) طراحی و اجرای پروژه های تحقیقاتی به منظور تأیید علمی مطالب مطرح شده در کتب طب ایرانی.

ج) ترویج دیدگاه اصولی مبتنی بر تحقیقات علمی و آماری مبتنی بر شواهد نسبت به مطالب طب ایرانی و نیز در تقابل طب ایرانی با طب رایج و عدم پذیرش دیدگاههای متعصبانه و یک سو نگر در این زمینه.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir