معرفی گروه طب اورژانس

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/10/01-7:55
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

بخش اورژانس یکی از مکان های مهم و حساس مواجهه بیماران با سیستم بهداشت و درمان هر کشور می باشد. ارائۀ خدمات به موقع و با کیفیت به بیماران مراجعه کننده به این بخش با راه اندازی رشته تخصصی طب اورژانس وارد مرحله ای تازه و تحولی اساسی شده است. گروه طب اورژانس دانشگاه علوم پزشکی اصفهان در سال 1387 با همت مسئولین و جمع علاقه مند و دلسوزی که به عنوان هیأت علمی گروه مشغول فعالیت شده بودند شروع به کار خود را آغاز کرد  و در طی سالهای گذشته نیز  با تلاش های صورت گرفته این گروه مسیر رو به رشدی را طی کرده و آیندۀ درخشانی را پیش رو دارد. این گروه در حال حاضر با در دست داشتن سه بخش آموزشی در بیمارستانهای الزهرا(س) ، آیت اله کاشانی و امین و 13 عضو هیأت علمی و نقش آفرینی در آموزش دوره های دانشجویی، کارورزی و دستیاری یکی از گروههای فعال دانشکده پزشکی محسوب می شود. کلیۀ اعضای این گروه خود را متعهد به حرکت در جهت رشد و تعالی و ارتقاء کیفیت آموزش، درمان  و پژوهش می دانند و در این مسیر از هیچ کوششی فروگذار نخواهند کرد.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir