معرفی گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/04/31-5:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تاریخچه

گروه روانپزشکی در سال 1356 در محل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تأسیس گردید و سپس در سال 1357 در بیمارستان خورشید با بخش روانپزشکی و یک درمانگاه شروع به کار نمود و پس از آن توسعه یافته و به سرعت در جایگاه یکی از گروههای ممتاز آموزشی روانپزشکی کشور قرار گرفت  به نحوی که در حال حاضر دارای واحدهای زیر می باشد:

 1. اورژانس روانپزشکی شامل ادمیت و بخش ها
 2. بخش های روانپزشکی مردان و زنان
 3. بخش و درمانگاه روانپزشکی کودکان و نوجوانان 
 4. واحد درمان وابستگی به مواد
 5. واحد روانپزشکی اجتماعی
 6. بخش و درمانگاه روانپزشکی سالمندان
 7. درمانگاه عمومی روانپزشکی بزرگسالان
 8. درمانگاههای روان تنی (Pschosomatic)
 9. درمانگاه و مشاوره بخش سایکوانکولوژی (Psycho-Oncology)
 10. درمانگاه کنترل درد
 11. درمانگاه حافظه
 12. درمانگاه وسواس با رویکرد دینی
 13. درمانگاه روانی – جنسی (Psychosexual)
 14. واحد روانپزشکی اعصاب (Neuropsychiatry)
 15. واحد روانپزشکی مشاوره- رابط
 16. درمانگاه اوتیسم
 17. درمانگاه‌های روان درمانی

مراکز تحقیقاتی مرتبط:

 1. مرکز تحقیقات علوم رفتاری
 2. مرکز تحقیقات روان تنی 

آموزش فوق تخصصی و فلوشیپ:

 1. فوق تخصص کودک و نوجوان
 2. فلوشیپ روانپزشکی اعصاب (Neuropsychiatry)

مدیران گروه از بدو تأسیس:

دکتر جمشید بختیار، دکتر غلامحسین مبارکی، دکتر مهدی حسن زاده، دکتر قربانعلی اسداللهی، دکتر غلامحسین احمدزاده، دکترشهلا آکوچکیان، دکتر عباس عطاری، دکتر حمید افشار و دکتر سیدغفور موسوی (درحال حاضر).

این گروه درحال حاضر با برخورداری از 19 عضو هیئت علمی و 44 دستیار تخصصی، عهده دار آموزش روانپزشکی دانشجویان پزشکی، تربیت دستیار تخصصی روانپزشکی و تربیت دستیار فوق تخصصی روانپزشکی کودکان و نوجوانان می باشد.

وابستگی علمی (affiliation):

فارسی: گروه روانپزشكي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

انگلیسی: Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir