معرفی گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/14-14:19
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تاریخچه

گروه روانپزشکی در سال 1356 در محل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تأسیس گردید و سپس در سال 1357 در بیمارستان خورشید با بخش روانپزشکی و یک درمانگاه شروع به کار نمود و پس از آن توسعه یافته و به سرعت در جایگاه یکی از گروههای ممتاز آموزشی روانپزشکی کشور قرار گرفت  به نحوی که در حال حاضر دارای واحدهای زیر می باشد:

 1. اورژانس روانپزشکی شامل ادمیت و بخش ها
 2. بخش های روانپزشکی مردان و زنان
 3. بخش روانپزشکی کودکان و نوجوانان و دوره فوق تخصصی مربوط به آن
 4. واحد درمان وابستگی به مواد
 5. واحد روانپزشکی اجتماعی
 6. بخش و درمانگاه روانپزشکی سالمندان
 7. درمانگاه عمومی روانپزشکی بزرگسالان
 8. درمانگاههای روان تنی (Pschosomatic)
 9. درمانگاه حافظه
 10. درمانگاه وسواس با رویکرد دینی
 11. درمانگاه روانی – جنسی (Psychosexual)
 12. واحد روانپزشکی اعصاب (Neuropsychiatry)
 13. واحد روانپزشکی مشاوره- رابط
 14. درمانگاه اوتیسم
 15. درمانگاههای روان درمانی

دو مرکز تحقیقات علوم رفتاری و روان تنی از این گروه سرچشمه گرفته اند. دوره فلوشیپ روانپزشکی اعصاب  نیز در مهرماه 97  در مرکز پزشکی کاشانی  راه اندازی گردید.

این گروه درحال حاضر با برخورداری از 21 عضو هیئت علمی و 46 دستیار تخصصی، عهده دار آموزش روانپزشکی دانشجویان پزشکی، تربیت دستیار تخصصی روانپزشکی و تربیت دستیار فوق تخصصی روانپزشکی کودکان و نوجوانان می باشد.

مدیران این گروه از بدو تأسیس عبارت بوده اند از: دکتر جمشید بختیار، دکتر غلامحسین مبارکی، دکتر حسن زاده ، دکتر قربانعلی اسداللهی، دکتر غلامحسین احمدزاده،  دکترشهلا آکوچکیان، دکتر عباس عطاری، دکتر حمید افشار و دکتر سیدغفور موسوی (درحال حاضر).

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir