معرفی گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/04/09-10:12
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تاریخچه

گروه روانپزشکی در سال 1356 در محل دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان تأسیس گردید و سپس در سال 1357 در بیمارستان خورشید با بخش روانپزشکی و یک درمانگاه شروع به کار نمود و پس از آن توسعه یافته و به سرعت در جایگاه یکی از گروههای ممتاز آموزشی روانپزشکی کشور قرار گرفت  به نحوی که در حال حاضر دارای واحدهای زیر می باشد:

 1. اورژانس روانپزشکی شامل ادمیت و بخش ها
 2. بخش های روانپزشکی مردان و زنان
 3. بخش و درمانگاه روانپزشکی کودکان و نوجوانان 
 4. واحد درمان وابستگی به مواد
 5. واحد روانپزشکی اجتماعی
 6. بخش و درمانگاه روانپزشکی سالمندان
 7. درمانگاه عمومی روانپزشکی بزرگسالان
 8. درمانگاههای روان تنی (Pschosomatic)
 9. درمانگاه تحریک مغز با جریان مستقیم الکتریکی از روی جمجمه (TDCS)
 10. درمانگاه و مشاوره بخش سایکوانکولوژی (Psycho-Oncology)
 11. درمانگاه کنترل درد
 12. درمانگاه حافظه
 13. درمانگاه وسواس با رویکرد دینی
 14. درمانگاه روانی – جنسی (Psychosexual)
 15. واحد روانپزشکی اعصاب (Neuropsychiatry)
 16. واحد روانپزشکی مشاوره- رابط
 17. درمانگاه اوتیسم
 18. درمانگاه‌های روان درمانی

ساختار گروه- Link

 

وضعیت هیئت علمی، دانشجویان و کارمندان گروه

 

شوراها و جلسات گروه:

1- شورای عمومی گروه : بصورت ماهیانه با حضور کلیه اعضا برگزار می گردد.

2- شورای آموزشی گروه : حداقل یک بار در ماه و یا بنا به مقتضیات آموزشی گروه به دفعات بیشتر برگزار می گردد.اضای این شورا عبارتند از مدیر گروه- معاون آموزشی گروه- مدیر برنامه دستیاری- مسئول کارورزان و مسئول کارآموزان گروه.

3- شورای پژوهشی گروه : هرهفته جهت بررسی پایان نامه ها و دفاع دستیاران یادانشجویان برگزار می گردد. اعضای این شورا توسط مدیر گروه و رئیس مرکز تحقیقات انتخاب می شوند.

4- سایر شوراها : متناسب با مسائل و برنامه های گروه برگزار می گردد مانند شورای مدیر گروه با روانشناسان بیمارستان و ...

 5- کمیته اخلاق حرفه ای : در زمان های لازم جهت بررسی عملکرد دستیاران برگزار می گردد و تشویق و یا توبیخ دستیاران مورد تصمیم گیری قرار می گیرد. اعضای این کمیته توسط مدیر گروه به دانشگاه معرفی و انتخاب می شوند.

مراکز تحقیقاتی مرتبط:

 1. مرکز تحقیقات علوم رفتاری
 2. مرکز تحقیقات روان تنی 

آموزش فوق تخصصی و فلوشیپ:

 1. فوق تخصص کودک و نوجوان
 2. فلوشیپ روانپزشکی اعصاب (Neuropsychiatry)

مدیران گروه از بدو تأسیس:

دکتر جمشید بختیار، دکتر غلامحسین مبارکی، دکتر مهدی حسن زاده، دکتر قربانعلی اسداللهی، دکتر غلامحسین احمدزاده، دکترشهلا آکوچکیان، دکتر عباس عطاری، دکتر حمید افشار، دکتر سیدغفور موسوی و دکتر مجید برکتین (درحال حاضر).

وابستگی علمی (affiliation):

فارسی: گروه روانپزشكي، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

انگلیسی: Department of Psychiatry, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir