معرفی گروه روانشناسی سلامت

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/27-6:07
Printer-friendly versionPDF version

گروه روانشناسی سلامت از سال1395پس ازتصویب رسماً فعالیت کار خود را در دانشکده پزشکی آغاز نمود. پس از راه اندازی دوره کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت در گروه مزبور در 29/5/97 توسط شورای گسترش وزارت بهداشت تصویب شد. اولین دوره پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد را با 5 دانشجو در مهر ماه 1397 داشته است و در دوره دوم پذیرش دانشجو مهرماه 1398 با تعداد 4 فراگیران انجام گرفت . در حال حاضر 9 دانشجوی مقطع کارشناس ارشد روانشناسی سلامت مشغول تحصیل هستند.

در حال حاضرتعداد اعضای هیات علمی گروه شامل 3 دانشیار روانشناسی و یک عضو هیات علمی طرحی میباشد . امکانات آموزشی شامل کلاسهای درس، یک سالن کنفرانس و دفاتر مدیر گروه و اعضای هیات علمی است.

گروه روانشناسی سلامت به لحاظ ماهیت بین رشته ای در حوزه آموزشی و پژوهشی خود با سایر گروههای آموزشی دانشکده پزشکی، درمانگاه و بخش های تخصصی بیمارستان های آموزشی دانشگاه درتعامل است .

به لحاظ پژوهشی با مراکز تحقیقات علوم رفتاری و روان تنی دانشگاه علوم پزشکی تعامل و همکاری پژوهشی دارد و طرح های مشترک در حیطه های روانشناسی و پزشکی را طراحی و اجرا مینماید .

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir