معرفی گروه روانشناسی سلامت

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/12-8:20
Printer-friendly versionPDF version

تاریخچه:

گروه روانشناسی سلامت از سال1395پس ازتصویب رسماً فعالیت کار خود را در دانشکده پزشکی آغاز نمود. پس از راه اندازی دوره کارشناسی ارشد روانشناسی سلامت در گروه مزبور در 29/5/97 توسط شورای گسترش وزارت بهداشت تصویب شد. اولین دوره پذیرش دانشجو در مقطع کارشناسی ارشد را با 5 دانشجو در مهر ماه 1397 داشته است و در دوره دوم پذیرش دانشجو مهرماه 1398 با تعداد 4 فراگیران انجام گرفت . در حال حاضر 9 دانشجوی مقطع کارشناس ارشد روانشناسی سلامت مشغول تحصیل هستند.

در حال حاضرتعداد اعضای هیات علمی گروه شامل 3 دانشیار روانشناسی و یک عضو هیات علمی طرحی میباشد . امکانات آموزشی شامل کلاسهای درس، یک سالن کنفرانس و دفاتر مدیر گروه و اعضای هیات علمی است.

گروه روانشناسی سلامت به لحاظ ماهیت بین رشته ای در حوزه آموزشی و پژوهشی خود با سایر گروههای آموزشی دانشکده پزشکی، درمانگاه و بخش های تخصصی بیمارستان های آموزشی دانشگاه درتعامل است .

به لحاظ پژوهشی با مراکز تحقیقات علوم رفتاری و روان تنی دانشگاه علوم پزشکی تعامل و همکاری پژوهشی دارد و طرح های مشترک در حیطه های روانشناسی و پزشکی را طراحی و اجرا مینماید .

 

شوراها و جلسات گروه:

1- شورای عمومی گروه : بصورت ماهیانه با حضور کلیه اعضا برگزار می گردد.

2- شورای آموزشی گروه : حداقل یک بار در ماه و یا بنا به مقتضیات آموزشی گروه به دفعات بیشتر برگزار می گردد

3- شورای پژوهشی گروه : هرهفته جهت بررسی پایان نامه ها و دفاع دستیاران یادانشجویان برگزار می گردد. اعضای این شورا توسط مدیر گروه و رئیس مرکز تحقیقات انتخاب می شوند.

4- سایر شوراها : متناسب با مسائل و برنامه های گروه برگزار می گردد مانند شورای مدیر گروه با روانشناسان بیمارستان و ...

 

مراکز تحقیقاتی مرتبط:

  1. مرکز تحقیقات علوم رفتاری

وابستگی علمی (affiliation):

فارسی: گروه روانشناسی سلامت ، دانشكده پزشكي، دانشگاه علوم پزشكي اصفهان، اصفهان، ايران

انگلیسی: Department of Health Psychology, School of Medicine, Isfahan University of Medical Sciences, Isfahan, Iran

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir