معرفی گروه رادیوانکولوژی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1399/01/18-5:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

"بسمه تعالی"

رادیوتراپی در اصفهان  از سال 1350 در بیمارستان آیت الله کاشانی و با یک دستگاه کبالت 60 و یک دستگاه رادیوتراپی سطحی شروع بکار کرد.

اساتید پیشکسوت این رشته متخصصین رادیولوژی بودند که گرایش به رادیوتراپی داشته و در کشوری که تحصیل می کردند دوره رادیوتراپی را نیز می گذراندند.

از اولین پزشکانی که رادیوتراپی را در اصفهان شروع کردند آقای دکتر قندی، آقای دکتر جعفر امامی و مرحوم آقای دکتر وحدانیان بودند.

در آن دوران، داروهای کمی در مورد شیمی درمانی کشف شده بود و عمدتاً مربوط به درمان سرطانهای خون بود.

 رادیوتراپی در آن زمان قسمتی از بخش رادیولوژی بود و با بخش رادیوایزوتوپ هم یکی بود، بطوریکه پزشکان فوق الذکر علاوه بر درمان رادیوتراپی داروهای رادیوایزوتوپ را نیز تجویز می کردند و تصاویر رادیولوژی و رادیو ایزوتوپ را نیز گزارش می نمودند.

بخش راديوتراپی انکولوژی در سال 1361 از بيمارستان کاشانی به مرکز پزشکی امید انتقال يافت و اولین دستگاه شتابدهنده خطی برای اولین بار در ایران در این مرکز مستقر و مورد استفاده قرار گرفت و سپس در سال 1394 بخش رادیوتراپی انکولوژی مجدداً بازسازی و دستگاه جدید نصب و راه اندازی شد.

تا سال 1378 متخصصين و اعضاء هيأت علمی رشته راديوتراپی ـ انکولوژی فعاليتهای درمانی وآموزشی و پژوهشی خود را بعنوان زير مجموعه گروه راديولوژی انجام می دادند. در سال 1378 گروه راديوتراپی ـ انکولوژی تاسيس گرديد. از آن زمان تا کنون حدود 80 متخصص رادیوتراپی ـ انکولوژی در این بخش تحصیل کرده و در سطح کشور مشغول به فعالیت می باشند.  

در حال حاضر 5 نفر بعنوان عضو هیأت علمی و سه نفر بعنوان پزشک درمانی در بخش حضور دارند و سالیانه دو تا سه دستیار در گروه پذیرش می گردد.  

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir