معرفی گروه بیماریهای کودکان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/01/29-8:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تاریخچه

گروه کودکان در قبل از انقلاب زیر نظر گروه داخلی اداره می شد و آقای دکتر ابوتراب نفیسی مدیر گروه داخلی بودند و آقای دکتر نیلفروشان که متخصص کودکان بودند و تازه از آمریکا آمده بودند به سمت معاونت ایشان و مدیر بخش اطفال بودند، تا اینکه گروه اطفال به طور مستقل تشکیل و آقای دکتر فضل ا... سرلتی اولین مدیر گروه شدند. گروه اطفال در ابتدا در بیمارستان خورشید مستقر بود و یک بخش کودکان در بیمارستان خورشید وجود داشت. به مرور زمان گروه کودکان به بیمارستان امین منتقل و بخش اطفال در بیمارستان امین متمرکز شد. بعد از بازنشستگی آقای دکتر سرلتی، آقای دکتر مهدی باجغلی مدیر گروه کودکان شدند. اما دیری نپائید که نامبرده به آمریکا رفتند و گروه کودکان را آقای دکتر محمود بهشتی تا 4 سال اداره کردند. بعد از آن آقایان دکتر شمس، دکتر کاظمی، دکتر امینی، دکتر حق شناس و دکتر صبری و خانم دکتر قیصری مدیر گروه بودند. در بیمارستان امین یک ساختمان دو طبقه هست که برادران کتابی آن را وقف گروه کودکان کرده اند و سالها فعالیت بخش های کودکان در این دو طبقه متمرکز بود. با ساخته شدن و راه اندازی بیمارستان الزهرا(س) بخش های کودکان به این بیمارستان منتقل شد و متأسفانه بخش های بیمارستان امین تقریباً تعطیل شد. به مرور زمان در بیمارستان سید الشهدا(امید) بخش خون و سرطان کودکان راه اندازی شد. از سال 1390 بیمارستان امام حسین(ع) که مخصوص کودکان است راه اندازی و گروه کودکان در سال 1391 در آن بیمارستان مستقر گردید.

بخش های ویژه نوزادان بیمارستان امین و بیمارستان دکتر بهشتی هم تحت نظر گروه کودکان فعال و راه اندازی شد و سپس بخش ویژه نوزادان در بیمارستان الزهرا(س) منتقل گردید.

گروه کودکان و بخش های درمانی و بیمارستانی مرتبط به آن در سال های اخیر چه از نظر فیزیکی و چه از نظر آموزشی دستخوش تحولی عظیم شده و در سطح خیلی خوبی هم به امور آموزشی، پژوهشی و هم به امور درمانی می پردازد.

چند سالی است که دوره های فوق تخصصی در رشته های مختلف مثل قلب، غدد، نوزادان و اعصاب و فلوشیپ PICU در گروه دایر و آموزش فوق تخصصی پزشکان اطفال می پردازد و از سال 1396 پذیرش دستیار فوق تخصصی در رشته گوارش اطفال هم شروع خواهد شد.

در حال حاضر عمده گروه کودکان در بیمارستان امام حسین(ع) مستقر بوده و علاوه بر این مرکز در بیمارستانهای الزهرا(س) و امین نیز اورژانس و بخش اطفال و درمانگاه اطفال فعال می باشد. در گروه بيش از 50 عضو هیأت علمی در رشته های مختلف فوق تخصصی و نیز جنرال کودکان مشغول فعالیت بوده و هر ماه بيش از 200 فراگیر در دوره های مختلف از دانشجوی پزشکی تا دستیار فوق تخصصی مشغول آموزش می باشند. در حال حاضر مدیر گروه اطفال خانم دکتر آلاله قیصری و معاون گروه         می باشند كه در دوره مدیریت آقاي دكتر صبري تحولات بسیار خوبی از جمله بکارگیری تعداد قابل توجهی هیأت علمی در رشته های مختلف و نیز راه اندازی تمام رشته های فوق تخصصی و فلوشیپ را شاهد بوده ایم.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir