معرفی گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1399/04/31-8:05
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

معرفی گروه باکتری و ویروس شناسی

در سال 1347 اين گروه با عنوان گروه پاتوبيولوژي به مديريت آقاي دكتر كامبيز حاذقي شروع به كار نمود .ابتدا اين گروه مسوول تربيت تكنسين علوم آزمايشگاهي بود كه بعدا تبديل به دوره ليسانس علوم آزمايشگاهي گرديد و بعد از انقلاب فرهنگي دوره ليسانس تبديل به دوره كارداني گرديد و در سال 1370 گروه پاتوبيولوژي به دو گروه مجزا تحت عنوان گروه ميكروب و ويروس شناسی  و ايمني شناسي و گروه قارچ و انگل شناسي تقسيم گرديد كه زير نظر دانشكده پزشكي انجام وظيفه مي كند. 

اهداف و رسالت گروه:

اهداف و رسالت آموزشی :

1- آموزش به روز علوم باکتری شناسی و ویروس شناسی دانشجویان  پزشکی عمومی، دندانپزشکی، داروسازی، پرستاری، مامائی، تغذیه، بهداشت، اتاق عمل، هوشبری ، علوم آزمایشگاهی و تحصیلات تکمیلی

2- ارتقاء فرآیندهای یاددهی- یادگیری از طریق آموزش مجازی، استفاده از موقعیت های مختلف مانند ژورنال کلاب، سمینار و ...

3- توانمند سازی اعضای هیات علمی گروه از طریق تسهیل شرکت در سمینار ها، کارگاهها، فرصت های مطالعاتی و همایش ها

4- نظارت بر حسن اجرای برنامه های درسی و ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی

 

اهداف و رسالت پژوهشی :

1- توسعه و گسترش فعالیت های پژوهشی کاربردی در سطح کشور و منطقه

2- افزایش کیفیت و کمیت پژوهش های بنیادی در رشته های باکتری و ویروس شناسی

3- افزایش همکاری فعالیت های پژوهشی با سایر مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی

4- گسترش فعالیت های پژوهشی مرتبط با مراکز درمانی

5- ایجاد بستری مناسب برای توسعه تحقیقات بر روی بیماریهای نوپدید و بازپدید

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir