معرفی گروه باکتری و ویروس شناسی پزشکی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1398/12/11-6:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

معرفی گروه باکتری و ویروس شناسی

در سال 1347 اين گروه با عنوان گروه پاتوبيولوژي به مديريت آقاي دكتر كامبيز حاذقي شروع به كار نمود .ابتدا اين گروه مسوول تربيت تكنسين علوم آزمايشگاهي بود كه بعدا تبديل به دوره ليسانس علوم آزمايشگاهي گرديد و بعد از انقلاب فرهنگي دوره ليسانس تبديل به دوره كارداني گرديد و در سال 1370 گروه پاتوبيولوژي به دو گروه مجزا تحت عنوان گروه ميكروب و ويروس شناسی  و ايمني شناسي و گروه قارچ و انگل شناسي تقسيم گرديد كه زير نظر دانشكده پزشكي انجام وظيفه مي كند.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir