معرفی گروه انگل و قارچ شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1399/05/04-7:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

معرفی گروه انگل و قارچ شناسی

در سال 1344 آقای دکتر عطار استاد گروه کودکان و بیماری های گرمسیری تصمیم به راه اندازی و تدریس درس انگل شناسی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان نمودند. در همین سال آقای دکتر حسین فرید معیر در تدریس این درس همکاری خود را با نامبرده شروع نمودند. دوسال بعد مرحوم دکتر منصور مالکی متخصص گوارش که در امریکا دوره ی انگل شناسی دیده بودند به این جمع پیوستند. در همین زمان دکتر معتمدی رییس وقت دانشگاه بخش انگل شناسی را با بخش های قارچ،  میکروب و ویروس، ایمنی و بیولوژی تحت عنوان گروه پاتوبیولوژی ادغام کرد. در دهه 1350 مرحوم دکتر طهمورث جلایر، دکتر حقوقی و خانم دکتر شیبان به عنوان پارازیتولوژیست به عضویت گروه پاتوبیولوژی در آمدند و اواخر این دهه که مجددا گروه انگل شناسی از گروه پاتوبیولوژی جدا شده بود و گروه های ذکر شده هر کدام مستقل شده بودند آقای دکتر مهدی بقایی فارغ التحصیل رشته انگل شناسی از انگلیس به عضویت گروه در آمدند.

در حال حاضر این گروه 16 نفر عضو هیئت علمی دارد که از این تعداد  11 نفر انگل شناس شامل (3 استاد ،1  دانشیار، 5 استادیار و 2 مربی )و 4 نفر قارچ شناس شامل (2 استاد و 2 دانشیار) و 1 نفر حشره شناس می باشند.

در این گروه 4 کارشناس آزمایشگاه مشغول فعالیت می باشند.

در حال حاضر تعداد دانشجویان Ph.D د رگروه 14 نفر می باشد.

تعداد دانشجویان کارشناسی ارشد در گروه 27 نفر است که 11 نفر در رشته انگل شناسی و 16 نفر در رشته قارچ شناسی مشغول به تحصیل می باشند.

 این گروه  دارای 2 آزمایشگاه عمومی انگل شناسی و قارچ شناسی می باشد. همچنین آزمایشگاه های تخصصی  شامل  آزمایشگاه مولکولی ، آزمایشگاه کشت ، تاکسونومی و آزمایشگاه ایمونوپارازیتولوژی در گروه فعال می باشند.

 

فعالیت های آموزشی اساتید گروه

1-تدریس دروس انگل شناسی و قارچ شناسی در دانشکده های پزشکی، دندان پزشکی، داروسازی

2-تدریس دروس انگل شناسی و قارچ شناسی در دانشکده پیراپزشکی، تغذیه، پرستاری و مامایی در مقطع کارشناسی

3-تدریس دروس انگل شناسی و قارچ شناسی به دانشجویان مقاطع تحصیلات تکمیلی دوره های کارشناسی ارشد و دکتری PhD

اهداف و رسالت گروه

الف: اهداف آموزشی

1-ارائه هرچه با کیفیت تر واحد های آموزشی با شیوه های استاندارد به دانشجویان مقاطع مختلف کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکتری حرفه ای و دکتری تخصصی در رشته های مختلف علوم پزشکی.

2- ارتقاء فرآیندهای یاددهی- یادگیری از طریق آموزش مجازی، استفاده از روش های مختلف مانند ژورنال کلاب، سمینار

3- توانمند سازی اعضای هیات علمی گروه از طریق تسهیل شرکت در سمینار ها، کارگاهها، فرصت های مطالعاتی و همایش ها

4- نظارت بر حسن اجرای برنامه های درسی و ارزشیابی عملکرد اعضای هیات علمی

5-پذیرش دانشجویان بین المللی از کشورهای دیگر جهت گسترش اهداف آموزشی در سطح استانداردهای جهانی

ب: اهداف پژوهشی

1- افزایش همکاری فعالیت های پژوهشی با سایر مراکز تحقیقاتی داخلی و خارجی

2-افزایش کیفیت و کمیت پژوهش های بنیادی در رشته های انگل شناسی و قارچ شناسی

3- تلاش در جهت کاربردی نمودن هرچه بیشتر طرح های تحقیقاتی

4- ارائه خدمات  آزمایشگاهی به آزمایشگاه های  تشخیصی

5- گسترش فعالیت های پژوهشی مرتبط با مراکز درمانی

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir