معرفی گروه اخلاق پزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1398/09/25-10:28
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

تاريخچه :

اگر بر اساس يكي از تعريف هاي موجود، اخلاق پزشكي را مجموعه اي از بايدها و نبايدهاي كاركنان سلامت بدانيم؛ بررسي ها و بايسته هاي اخلاقي هيچ گاه از طبابت و زندگي بشري جدا نبوده است. در دانشكده پزشكي، همواره درس اخلاق و توصيه هاي اخلاقي همراه تدريس و آموزش رشته پزشكي ارائه مي شده است. از سال 1373 با تشكيل دفتري در معاونت فرهنگي دانشجويي وزارت متبوع، توجه ويژه اي به موضوع اخلاق پزشكي شد و تدريس اين واحد به سمت دقت بيشتر و نظام مند شدن پيش رفت. تا سال 1389 گروه پزشكي اجتماعي مسئوليت ارائه اين درس را برعهده داشت و در دانشكده پزشكي گروه مشخص و مجزائي به نام گروه اخلاق پزشكي وجود نداشت. در سال 1389 «گروه اخلاق پزشكي» با مديريت استاد خوش نام و با سابقه دانشكده پزشكي، استاد دكتر ابراهيم اسفندياري، متخصص آناتومي؛ در دانشكده پزشكي تشكيل شد اما هيچ عضو رسمي و دانش آموخته اي نداشت و تاكنون هم ندارد. از اين رو گروه به شكل مجازي و با استفاده از توان اساتيد علاقه­مند ساير گروه­ها اداره مي شد. از همان سال يكي از دانشجويان PhD اخلاق پزشكي كشور، با گروه شروع به همكاري نمود و ضمن استفاده از اساتيد علاقه­مند دانشكده، براي هرچه بهتر ارائه شدن اين درس براي ارائه برخي از جلسات از توان و استعداد ديگر دانشگاه­هاي كشور هم استفاده گرديد. همزمان با پي گيري فراوان مدير گروه و به منظور ارتقاي كيفيت درس اخلاق پزشكي 2 واحدي دانشجويان پزشكي، با مصوبه شوراي آموزشي دانشگاه، تك درس 2 واحدي به سه قسمت و سه درس مجزا تقسيم شد: «5/0 واحد (مطالب مقدماتي و پايه) در دوره ICM، 1 واحد (موارد اخلاق كاربردي پزشكي) در دوره كارآموزي باليني و 5/0 واحد (باقيمانده مباحث و بررسي عملي كارورز از لحاظ رعايت اصول و قواعد اخلاق پزشكي) در دوره كارورزي». از سال 1392 استاد خوش نام ديگري از دانشكده پزشكي، استاد دكتر بهزاد شمسی موركاني متخصص كودكان و نوزادان مديريت گروه را برعهده گرفت كه تاكنون ادامه دارد. در اين مدت پي گيري هاي فراوان براي تعيين طرح درس عملي در دوره كارورزي انجام شده و به لطف خداوند متعال آمادگي قابل قبول ارائه اين درس از اول مهرماه 1394 به وجود آمده است.

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir