معرفی معاونت

تاریخ ایجاد شنبه,1397/04/30-11:10
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی سمت در معاونت رشته و مدرک تحصیلی شماره تماس عکس

دکتر محمد

گرک یراقی

معاون درمان وامور بیمارستانهای دانشکده پزشکی 

و رئیس کمیته گایدلاین های تحول نظام سلامت دانشگاه

متخصص داخلی بیماریهای قلب 37929042

 

 

4

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir