معرفی معاونت

تاریخ ایجاد دوشنبه,1397/03/07-12:13
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 

نام و نام خانوادگی سمت در معاونت رشته و مدرک تحصیلی شماره تماس عکس
دکترمجتبی رحیمی معاون درمان ومسئول اعتباربخشی آموزشی متخصص بیهوشی و مراقبتهای ویژه 37929042

 

 

4

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir