معرفی مرکز

تاریخ ایجاد يكشنبه,1397/03/13-12:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

حمیدرضا رحمتی

مدرک تحصیلی

لیسانس زبان انگلیسی

سابقه خدمت

29 سال

آدرس الکترونیکی

hpprrahmati@gmail.com

تلفن تماس

37929133 - 031

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir