معرفی مرکز

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/01/28-11:25
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

نام و نام خانوادگی

حمیدرضا رحمتی

مدرک تحصیلی

لیسانس زبان انگلیسی

سابقه خدمت

30 سال

آدرس الکترونیکی

hpprrahmati@gmail.com

تلفن تماس

37929133 - 031

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir