معاون پژوهشی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1396/06/06-11:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

قابل توجه کلیه دانشجویان

بدینوسیله به اطلاع می رساند سرکار خانم دکتر معتمدی معاون پژوهشی گروه روزهای چهارشنبه جهت انجام امور پژوهشی در گروه اخلاق پزشکی حضور دارند.

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir