معاون دانشجویی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/03/18-10:14
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
:نام ونام خانوادگی دکتر احمدرضا زمانی
: میزان تحصیلات  دکترای تخصصی پزشکی اجتماعی
: آدرس پست الكترونيكي  zamani@med.mui.ac.ir
: سوابق اجرايي      

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir