معاون تحصیلات تکمیلی

تاریخ ایجاد يكشنبه,1394/07/05-8:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

معاون تحصیلات تکمیلی:

آقای دکتر پرهام رئیسی

دانشیار گروه فیزیولوژی

تلفن تماس: 37929106-031

پست الکترونیک:p_reisi@med.mui.ac.ir

آدرس:دانشکده پزشکی- معاونت تحصیلات تکمیلی

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir