معاون امور هیئت علمی و ارتباطات بین الملل دانشکده

تاریخ ایجاد يكشنبه,1399/05/26-6:01
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
:نام ونام خانوادگی دکتر حمید رحیمی
: میزان تحصیلات

فوق تخصص عفونی اطفال

: آدرس پست الكترونيكي h_rahimi@med.mui.ac.ir  
: سوابق اجرايي    

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir