معاون امور هیئت علمی و ارتباطات بین الملل دانشکده

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/07/11-13:20
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
:نام ونام خانوادگی دکتر نسترن ایزدی مود
: میزان تحصیلات

متخصص سم شناسی بالینی

: آدرس پست الكترونيكي   izadi@med.mui.ac.ir
: سوابق اجرايي    

 

 

 

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir