معاون امور هیئت علمی و ارتباطات بین الملل دانشکده

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1398/09/27-8:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
:نام ونام خانوادگی دکتر مجتبی رحیمی
: میزان تحصیلات

 

: آدرس پست الكترونيكي   
: سوابق اجرايي    

 

 

 

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir