معاون امور هیئت علمی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1394/08/18-11:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version

 معاون امور هیئت علمی و روابط بین دانشگاهی و بین الملل

:نام ونام خانوادگی دکتر محمد حسن امامی
: میزان تحصیلات

 متخصص داخلی 1371

فوق تخصص گوارش وکبد 1380

:رتبه علمی

 استاد

: آدرس پست الكترونيكي  mh_emami@med.mui.ac.ir
: سوابق اجرايي    

 - رئیس کمیته دانشجوئی اصفهان

- رئیس مرکز بهداشت نواب صفوی و مسئول طب جامعه نگر

- قائم مقام معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

- معاون پژوهشی دانشکده پزشکی

- عضویت در هیات ممتحنه کشوری رشته داخلی

- معاون امور هیات علمی و روابط بین دانشگاهی و بین الملل

 

 

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir