معاونین گروه

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/05/03-10:39
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک
معاون گروه خانم دكتر آتوسا اديبي a_adibi@med.mui.ac.ir
معاون پژوهشي خانم دکتر مریم مرادی moradi@med.mui.ac.ir
مسئول آموزش دستياران خانم دكتر مريم فرقداني dr_mar_far@yahoo.co.uk
مسئول آموزش دانشجويان پزشکی خانم دكتر آذين شايگان فر azin_shayganfar@yahoo.com
مسئول امور هیئت علمی گروه خانم دكتر آتوسا اديبي a_adibi@med.mui.ac.ir
رئیس بخش تصویربرداری بیمارستان الزهرا (س) آقاي دكتر مهدي كرمي m_karami@med.mui.ac.ir
رئیس بخش تصویربرداری بیمارستان آیت ا... کاشانی آقای دکتر علی حکمت نیا hekmatnia@med.mui.ac.ir
رئیس بخش تصویربرداری بیمارستان سیدالشهدا خانم دكتر مريم فرقداني dr_mar_far@yahoo.co.uk
رئیس بخش تصویربرداری بیمارستان امام حسین (ع) خانم دكتر مريم ریاحی نژاد Maryam_riahinezad@yahoo.com
رئیس بخش تصویربرداری بیمارستان شهید بهشتی خانم دكتر غزاله صوفی Ghazalehsoofi@gmail.com
مسئول بخش اینترونشن بیمارستان الزهرا (س) آقای دکتر پیمان هاشمی ph4033@gmail.com
مسئول آموزش فلوروسکوپی آقای مهندس بهزاد عمانی behzad_ommani@yahoo.com
سر گروه تصویربرداری سر و گردن خانم دکتر آذین شایگان فر azin_shayganfar@yahoo.com
سر گروه تصویربرداری قلب و عروق خانم دکتر مریم مرادی moradi@med.mui.ac.ir
سر گروه تصویربرداری گوارش خانم دكتر مريم فرقداني dr_mar_far@yahoo.co.uk
سر گروه تصویربرداری ریه  خانم دکتر سمیه حاج احمدی sohajiahmadi@gmail.com
سر گروه تصویربرداری Breast خانم دکتر مهشید حقیقی m_haghighi@med.mui.ac.ir
سر گروه تصویربرداری زنان و مامائی خانم دكتر آتوسا اديبي a_adibi@med.mui.ac.ir
سر گروه تصویربرداری Muscuolskeletal آقاي دكتر مهدي كرمي m_karami@med.mui.ac.ir

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir