معاونین گروه کودکان

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1399/06/12-9:37
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف سمت در گروه نام و نام خانوادگی رایانامه
1 معاون گروه دكتر مجيد محمدي زاده m_mohammadizadeh@med.mui.ac.ir
2 معاون امور هیأت علمی دكتر مهین هاشمی پور Hashemipour@med.mui.ac.ir
3 مسئول امور پژوهشی دكتر بهزاد برکتین b_barekatain@med.mui.ac.ir
4 مدیر امور دستیاری دكتر حميد رحيمي h_rahimi@med.mui.ac.ir
5 مسئول آموزش کارورزان دكتر منیرالسادات عمادالاسلامی emadoleslami@med.mui.ac.ir
6 مسئول آموزش کارآموزی 2 دكتر یحیی مدیحی Yahyamadihi@med.mui.ac.ir
7 مسئول آموزش کارآموزی 1 دكتر سیدناصرالدین مصطفوی n_mostafavy@med.mui.ac.i
8 دبیر پژوهشی و مسئول آموزش مجازی دکتر نیلوفر امینی Nilufar.amini66@gmail.com
9 مسئول درس شنوایی سنجی دکتر مینو سعیدی minoo.saeidi@gmail.com
10 مسئول درس ICM دکتر بهاره ورد bahareh_vard@yahoo.com
11 مسئول برنامه های آموزش مداوم دكتر بهزاد بركتين b_barekatain@med.mui.ac.ir
12 مسئول درس اخلاق پزشکی دكتر بهنوش استكي behnooshesteki@yahoo.com

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir