معاونین گروه کودکان

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/04/10-9:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک سمت
    معاون آموزشي
دكتر حسين صانعيان saneian@med.mui.ac.ir معاون پژوهشي
دكتر عليرضا مريخي merrikhi@med.mui.ac.ir معاون امورهيئت علمي
دكتر حميد رحيمي h_rahimi@med.mui.ac.ir مدير امور دستياري
دكتر ندا مستوفي زاده nmostofizadeh@yahoo.com مسئول آموزش كارورزان
دكتر بهنوش استكي behnooshesteki@yahoo.com مسئول آموزش كارآموزان 2
دكتر پيمان نصري peiman94157@gmail.com مسئول آموزش كارآموزان 1
دکتر مهریار مهرکش dr.mehrkash@yahoo.com دبیر پژوهشی
دکتر رسول کرمانی rasoolkermani@yahoo.com  مسئول ICM
دكتر ندا مستوفي زاده nmostofizadeh@yahoo.com مسئول بازآموزي
دكتر حسين صانعيان saneian@med.mui.ac.ir مسئول كنفرانس هفتگي
دكتر بهنوش استكي behnooshesteki@yahoo.com مسئول درس اخلاق پزشكي
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir