معاونین گروه ژنتیک و بیولوژی مولکولی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-8:17
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سمت در گروه پست الکترونیک
دکتر یوسف قیصری معاون آموزشی ygheisari@gmail.com
دکتر محمدرضا شریفی معاون پژوهشی mo_sharifi@med.mui.ac.ir
دکتر محمدرضا شریفی نماینده گروه در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده mo_sharifi@med.mui.ac.ir
دکتر حسین خان احمد نماینده گروه در شورای تحصیلات تکمیلی دانشکده hossein_khanahmad@med.mui.ac.ir
دکتر پروانه نیک پور مسئول هماهنگی سقف سهمیه های پایان نامه ها ی گروه pnikpour@med.mui.ac.ir
دکتر منصورصالحی مسئول امور هیات علمی گروه m_salehi@med.mui.ac.ir
دکتر یوسف قیصری مسئول سمینارهای علمی گروه mo_sharifi@med.mui.ac.ir
دکتر مهرداد زینلیان مسئول به روز رسانی سایت و طرح دستیار آموزشی m.zeinalian@med.mui.ac.ir

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir