معاونین گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد چهارشنبه,1397/02/19-11:49
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک عکس

معاون گروه و

مسئول امور هیات علمی

 

دکترعلیرضا دهقانی dehghani@med.mui.ac.ir
معاون پژوهشی دکترعلیرض پیمان peyman@med.mui.ac.ir
مسئول دوره اکسترنی دکترفرزان کیان ارثی Kianersi@med.mui.ac.ir

  مدیر برنامه دستیاری

دکترمحمدرضا اخلاقی mrezaakhlaghi@YAHOO.COM

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir