معاونین گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,2018/04/10-9:45
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک عکس
مدیر گروه  چشم دکتر سید علی اکبر مرتضوی  mortazavi@med.mui.ac.ir
معاون پژوهشی دکترعلیرض پیمان peyman@med.mui.ac.ir
مسئول کارآموزی دکترفرزان کیان ارثی Kianersi@med.mui.ac.ir
مسئول امور هیات علمی دکترعلی صالحی salehy109@yahoo.com

 معاون آموزشی گروه

و مدیر برنامه دستیاری

دکترمحمدرضا اخلاقی mrezaakhlaghi@YAHOO.COM
       
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir