معاونین گروه چشم پزشکی

تاریخ ایجاد پنجشنبه,1397/11/18-10:24
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک عکس
مدیر برنامه دستیاری دکترمحمدرضا اخلاقی akhlaghi@med.mui.ac.ir
معاون پژوهشی دکترعلیرضا پیمان peyman@med.mui.ac.ir

معاون گروه و

مسئول امور هیات علمی

 

دکترعلیرضا دهقانی dehghani@med.mui.ac.ir
مسئول دوره اکسترنی دکترفرزان کیان ارثی Kianersi@med.mui.ac.ir

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir