معاونین گروه میکروب شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/16-12:41
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سمت در گروه پست الکترونیک
دکتر حسین فاضلی معاون پژوهشی h_fazeli@med.mui.ac.ir
نفیسه سادات حسینی معاون آموزشی  

 

 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir