معاونین گروه فیزیک پزشکی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/12/07-15:33
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف نام و نام خانوادگی سمت در گروه پست الکترونیک
1 دکتر احمد شانئی نماینده امور هیات علمی shanei@med.mui.ac.ir
2 دکتر پروانه شکرانی معاون آموزشی shokrani@med.mui.ac.ir
3 دکتر داریوش شهبازی معاون پژوهشی shahbazi@med.mui.ac.ir

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir