معاونین گروه فیزیک پزشکی

تاریخ ایجاد شنبه,1395/11/30-9:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
نام و نام خانوادگی سمت در گروه پست الکترونیک
دکتر داریوش شهبازی معاون پژوهشی shahbazi@med.mui.ac.ir
دکتر پروانه شکرانی معاون آموزشی shokrani@med.mui.ac.ir
دکتر احمد شانئی نماینده امور هیات علمی shanei@med.mui.ac.ir

 

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir