معاونین گروه فیزیولوژی

تاریخ ایجاد جمعه,1397/11/19-13:21
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
ردیف سمت در گروه نام و نام خانوادگی رایانامه عکس
1 معاونت آموزشی گروه  دکتر علی اصغر پورشانظری poursha@med.mui.ac.ir
2 معاونت پژوهشی گروه دکتر نپتون سلطانی solnep2002@yahoo.com

 

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:8174673461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir