معاونین گروه عفونی

تاریخ ایجاد جمعه,2018/01/19-14:44
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
دكتر بهروز عطايي معاون گروه- مسیول امور هیات علمی گروه- عضو شورای پژوهشی- رییس پژوهشکده ی بیماریهای عفونی- عضو کمیته ی اخلاق گروه- عضو شورای اموزشی گروه ataei@med.mui.ac.ir
دکترمرتضی پوراحمد عضو شورای اموزشی گروه- عضو شورای پژوهشی گروه- مسیول ICM دانشکده- مسیول کمیته کنترل عفونت الزهرا- عضو کمیته تجویز منطقی انتی بیوتیک الزهرا Mortezapourahmad@yahoo.com 
 دکتر کیانا شیرانی عضو شورای پژوهشی گروه- مسیول اموزش دانشجویان- عضو کمیته تجویز منطقی انتی بیوتیک بیمارستان الزهرا kianashirani@med.mui.ac.ir
دکتر اتوسا حکمی فرد عضو کمیته تجویز منطقی انتی بیوتیک الزهرا- مسیول اموزش کارورزان بیمارستان امین- مسیول سایت گروه-مسیول برنامه ریزی کلاس درس دستیاران- مسیول ژورنال کلاب a.hakamifard@med.mui.ac.ir
دکتر محمدرضا یزدانی عضو شورای پژوهشی گروه yazdani@med.mui.ac.ir
دکتر سمیه حقیقی پور عضو شورای اموزشی گروه- دبیر کنترل عفونت بیمارستان سیدالشهدا  
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir