معاونین گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1397/07/21-10:51
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک
آموزشی دکتر شیوا صمصام شریعت samsamshariat84@yahoo.com
پژوهشی دکتر غلامعلی دوروشی GDORVASHY@med.mui.ac.ir
     

(ایمیل کامل نوشته شود)ID@med.mui.ac.ir

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir