معاونین گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد شنبه,1396/09/25-11:31
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک
پژوهشی دکتر نسترن ایزدی مود izadi@med.mui.ac.ir
آموزشی دکتر غلامعلی دوروشی GDORVASHY@med.mui.ac.ir
     
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir