معاونین گروه سم شناسی

تاریخ ایجاد سه شنبه,1397/03/08-13:02
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک
آموزشی دکتر فرزاد قشلاقی gheshlaghi@med.mui.ac.ir
پژوهشی دکتر غلامعلی دوروشی GDORVASHY@med.mui.ac.ir
     

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir