معاونین گروه زنان

تاریخ ایجاد سه شنبه,1396/05/31-9:32
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک .....
مسئول آموزش کارورزان  دکتر مینو موحدی minoomovahedi@med.mui.ac.ir  
مسئول آموزش کارآموزان دکتر الهام نقشینه naghshineh@med.mui.ac.ir  
مسئول آموزش دستیاران دکتر صفورا روح الامین S_rouholamin@med.mui.ac.ir  
معاون پژوهشی دکتر فردوس محرابیان Mehrabian@med.mui.ac.ir  
معاون امورهیات علمی دکتر زهرا شهشهان Shahshahan@med.mui.ac.ir  
معاون گروه دکتر الهام نقشینه naghshineh@med.mui.ac.ir  
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir