معاونین گروه زنان

تاریخ ایجاد شنبه,1397/09/10-11:09
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک .....
مسئول آموزش کارورزان  دکتر مینو موحدی minoomovahedi@med.mui.ac.ir  
مسئول آموزش کارآموزان دکتر الهام نقشینه naghshineh@med.mui.ac.ir  
مسئول آموزش دستیاران دکتر مريم هاشمي S_rouholamin@med.mui.ac.ir  
معاون پژوهشی دکتر فردوس محرابیان Mehrabian@med.mui.ac.ir  
معاون امورهیات علمی دکتر زهرا شهشهان Shahshahan@med.mui.ac.ir  
معاون گروه دکتر الهام نقشینه naghshineh@med.mui.ac.ir  

ID-email(med.mui.ac.ir)

PASSWORD

ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir