معاونین گروه روانپزشکی

تاریخ ایجاد دوشنبه,1395/11/18-9:38
Printer-friendly versionSend by emailPDF version
معاونین نام و نام خانوادگی آدرس پست الکترونیک .....
آموزشی دکتر ویکتوریا عمرانی فرد v_omranifard@med.mui.ac.ir
پژوهشی دکتر غلامرضا خیرآبادی Kheirabadi@bsrc.mui.ac.ir
هیئت علمی دکتر سرور آرمان arman@med.mui.ac.ir
 
ارتباط با ما
خیابان هزار جریب دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اصفهان ،دانشکده پزشکی
فکس:36688597
کدپستی:81746-73461
پست الکترونیک:dean@med.mui.ac.ir